“Fordi det er viktig å bevare CEDAW og intensjonane i lover som skal beskytte kvinner.”