Anne Ragna Sann, Oslo

“Jeg skriver under fordi kvinners rettigheter er under angrep fra menn som hevder at de er kvinner.”

Artikkel 1

Det bryter med eksisterende menneskerettigheter å inkludere hankjønn i kategoriene kvinne, jente, lesbisk og mor.

Artikkel 2

Det bryter med eksisterende menneskerettigheter å inkludere hankjønn i kategorien mor.

Artikkel 3

Tvunget svangerskap og surrogati er brudd på kvinners rettigheter.

Artikkel 4

Tvang og straff forbundet med referanser til kjønn er brudd på tanke- og ytringsfriheten.

Artikkel 5

Kvinner har rett til å møtes og til å organisere seg.

Artikkel 7

Kvinner har rett til egne kvinneklasser i sport.

Artikkel 8

Kvinner har rett til egne rom, til å telle i statistikk og til å omtale overgriperes kjønn.

Artikkel 9

Barn har rett til beskyttelse mot unødvendige medisinske inngrep, og til en skolegang som inneholder riktig informasjon om kjønn, biologi og reproduksjon.

Skriv under på erklæringen