“Kvinnors rättigheter världen över raseras i snabb takt och det måste synliggöras vilka konsekvenser det kommer få för min generation och kommande.”

Leave a Reply