Fordi jeg mener at det er viktig å beholde opparbeidede kvinnerettigheter.