“Den farlige og usunne kjønnsforvirringsagendaen må stoppes!”