Betingelser for medlemskap

Brukervilkår og medlemskap i WHRC Norge og whrc.no

Medlemskap

Vilkår for medlemskap

Ved innmelding samtykker du i at opplysningene du gir lagres i WHRC Norges og Matriarken Forlags medlemsdatabase.

Vi bruker personopplysningene dine til å kunne administrere medlemskapet ditt, og til å gjøre bruken av nettsiden lettere. Vi kan bruke informasjonen til å kontakte deg per brev, telefon og via elektroniske kanaler for å informere deg om medlemskapet, innkalling til årsmøter eller om viktige kampanjer fra WHRC Norge. Du kan se og endre opplysningene vi har lagret om deg på “Min side”.

 

MEDLEMSKAPETS GYLDIGHET


Kun kvinner kan få innvilget medlemskap.  Menn kan delta som allierte, men ikke som medlemmer.


Medlemskapet er gyldig når innmelding er gjennomført og medlemsbetingelsene er akseptert.

Innbetalt kontingent refunderes ikke.

Endringer kan gjøres via Min side eller ved å sende en e-post til til kontakt@whrc.no.


FULLT MEDLEMSKAP

Medlemskapet er gyldig når innmelding er gjennomført, medlemsbetingelsene er akseptert og kontingent er innbetalt.

Medlemskap opprettes når det opprettes bruker på whrc.no i kombinasjon med betalt medlemskontigent.

For å få innvilget fullt medlemskap, må søkeren godta betingelsene i søknadsskjemaet, og ha skrevet under på Erklæringen om kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter. Kun kvinner kan få innvilget fullt medlemskap. 

Innbetalt kontingent refunderes ikke.

Endringer kan gjøres via Min side eller ved å sende en e-post til til kontakt@whrc.no.


PRISER

Priser for medlemskap er 150 kr for fullt medlemskap, og 300 kr for støttemedlemmer. 


TILGANG TIL MEDLEMSSIDER

Ved innbetalt medlemskontigent, vil det opprettes en bruker for deg på medlemssiden. Du vil få tilgang til denne siden via loggin på whrc.no.

UTMELDING

Meld deg ut ved å slette brukerkonto på whrc.no, eller ved å sende epost med erklæring om utmelding.

Unnlatt betaling av kontingent til WHRC Norge gjelder også som utmelding.

 

ENDRING AV VILKÅR

WHRC Norge forbeholder seg retten til å gjøre små endringer på ovennevnte vilkår.
Vesentlige endringer i vilkårene vil bli varslet til medlemmer gjennom epost.