Gi kjønnskritisk kvinnesak momentum i Norge!

 

Loven om juridisk kjønn ble vedtatt uten koneskvensutrdening for konflikter med kvinners eksisterende menneskerettigheter.

Dette har ført til at flere juridiske gråsoner har dukket opp, innen flere forskjellige rettsområder, inkludert arbeidsrett, diskrimineringsloven, opplæringsloven og helseloven.

 

WHRC Norge skal bistå kvinner, menn og mindreårige som rammes av loven om juridisk kjønn. Bli medlem og støtt arbeidet vårt!

Les erklæringen om kvinners kjønnsbaserte rettigheter, og støtt arbeidet vårt!

Kun kvinner kan bli medlem, men alle kan bli allierte. 

Bli medlem eller alliert!

Skriv under på erklæringen om kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter!