underskrifter

Anonym #51, Trønderlag

“Fordi jeg har en datter, og en kvinnekropp som jeg fødte henne med.”

Jon Diesen, Trønderlag

“Kvinner kjønnsbaserte menneskerettigheter må opprettholdes.”

Emelie Svarva Haugen, Trønderlag

“Man er født som enten kvinne eller mann, og slik er det. Man kan ikke endre biologien. Dette er en skummel trend.”

Anonym #50, Agder

“For å støtte opp under kvinners rettigheter.”

Anonym #49, Trønderlag

“Viktige grunnleggende og eksistensielle saker! “

Benjamin Sveen

“Den farlige og usunne kjønnsforvirringsagendaen må stoppes!”

Anonym #48, Utlandet

“För kvinnors rätt att erkännas, för kvinnors rätt till integritet och säkerhet ifred från män.”

Anthony Jensen, Vestfold og Telemark

“For å støtte kvinners rettigheter og ikke minst innennfor sport kunne konkurrere på rettferdig vis…og selvsagt vitenskapelig.”