Christina Ellingsen

Høsten 2020 ble min arbeidsgiver ved OsloMet kontaktet med en oppfordring om å gi meg sparken. Jeg hadde deltatt i et kommentarfelt på sosiale media der jeg uttrykte at kjønn er en biologisk egenskap for reproduksjon, og at det ikke er trygt å oppfordre barn til å kontakte fremmede mennesker på internett som inviterer til klemmer. Dette førte til at jeg ble anklaget for å være en trussel mot studenter.

Dette er en form for trakassering som hundrevis av kvinner i akademia har blitt utsatt for, og som tusenvis av kvinner er redde for. Trusselen om å miste inntektsgrunnlaget fører til at kvinner selvsensurerer fra å ytre seg om helt grunnelggende, objektive fakta – og fra å ytre seg om grunnleggende fakta som er helt essensielle for kvinners likestillingsarbeid. 

En aktivisme som retter seg mot å begrense akademisk frihet, som systematisk trakasserer kvinner og som truer kvinner til stillhet, er kvinnefiendtlig og bryter med kvinners menneskerettigheter. Argumentene som legitimerer trakasseringen og truslene mot kvinner er basert på pseudovitenskapelig og ideologisk motivert vranglære. Nedslagsfeltet av at pseudovitenskapelige forestillinger om hjernekjønn og sjelekjønn er stort, og fører til konflikter i barneloven, helseloven, opplæringsloven, i tillegg til at de bryter med kvinners kjønnsbaserte rettigheter. 

Jeg har derfor startet matriarken.no og WHRC Norge. Jeg mener det å forsvare kvinners kjønnsbaserte rettigheter er en av de viktigste samfunnsutfordringene vi står ovenfor, og jobber derfor med dette på frivillig basis.

Jeg er fullstendig avhengig av donasjoner for å kunne fortsette dette arbeidet – og setter stor pris på alle bidrag!

Christina Ellingsen er leder av WHRC Norge, og grunnlegger av matriarken.no. 

Ellingsen er utdannet i bioteknologi og kjemi ved OsloMet – Storbyuniversitetet og i kritisk kultur og kommunikasjonsstudier ved University of Greenwich, UK. 

Kontakt på christina@whrc.no

Tviholder på kvinnen – Klassekampen 12.02.21