“For å være med på kampen om å bevare hardt tilkjempede rettigheter for kvinner og jenter, og for at rettighetene skal utvides – ikke innskrenkes.”

“Fordi jeg er enig, og mener det er viktig.”