“Jeg skriver under erklæringen fordi jeg mener at det er viktig å kjempe for kvinners rettigheter.”