Norske Underskrifter

Trine Kaasen, Troms og Finnmark

“Har alltid engasjert med i kvinners rettigheter verden over, i vårt land er vi heller ikke i mål.”

Daniel Instebø, Innlandet

“Fordi jeg støtter den helhjertet.”

Emelie Svarva Haugen, Trønderlag

“Man er født som enten kvinne eller mann, og slik er det. Man kan ikke endre biologien. Dette er en skummel trend.”

Anja Otterstrøm, Vestland

“Fordi det er viktig å bevare CEDAW og intensjonane i lover som skal beskytte kvinner.”

Wenche Haugen Havrevoll, Rogaland

“Eg skriv under fordi eg fryktar at me skaper andre og fleire offer om me ikkje tek biologi på alvor. Eg har følgt med på utviklinga lenge og er glad for at fleire no ser ut til å ta realitetar inn over seg. Men vegen framover blir ikkje lett, trur eg.”

Anonym #42, Rogaland

“Dette har jeg vært opptatt av lenge. Kvinner er i seg selv kvinner. Ikke ciskvinner. Dette er skremmende mtp det blir sett på som politisk korrekt. Når man trodde at nå går det rett vei, så dukker det opp en ny arena til å undergrave kvinner. Første gangen, flere år siden, jeg ble gjort klar over dette var via Joe Rogan. Hans erfaring fra MMA, kampsport, der transkvinner gruste kvinnene. Vant ikke på teknikk, men rå styrke. “

Anonym #30, Viken

“Dette skulle være en selvfølge.”

Thorstein Skårnes, Vestland

“Jeg er helt enig i de punktene som WHRC her presenterer.”

Anonym #50, Agder

“For å støtte opp under kvinners rettigheter.”

Anne-Lise Hånes, Møre og Romsdal

“Fordi eg er kvinne, mor, bestemor, hokjønn og støttar erklæringa til Whrc fullt ut!”

Frode Saugestad, Oslo

“Fordi jeg vil være med på å sikre og beskytte kvinners rettigheter, at disse rettighetene ikke skal presses og utfordrers av menn i ulike sjatteringer og former, gjennom trusler, hemmelighold og lobbyvirksomhet.”

Anonym #38, Rogaland

Kunnskap og fakta foran skeive teorier!

Anonym #26, Viken

“Fordi jenters og kvinners rettigheter må beskyttes. Vi trenger garderober, toaletter, fengsler og krisesentre uten menn.”

Anonym #54, Oslo

“Det strider mot grunnleggende biologi å tro at en mann kan bli en kvinne. Det er de sleskeste mennene som vil ønske å få tilgang til damedoen. Det er tragisk med ungdommer som ødelegger kroppen sin. Nok et felt der psykiatrien viser at den ikke vet hva den driver med.”

Barbro Svensson, Norge

“Kvinner skal ha sine selvfølgelige sex-baserte menneskerettigheter.”

Odd Gaare, Troms og Finnmark

“Jeg stiller meg bak erklæringen.”

Kristin Bodin, Vestfold og Telemark

“Jeg underskriver fordi jeg mener dette er en av våre viktigste kvinnesaker!”

Elisabet Barth, Vestfold og Telemark

Fantasikjønn finnes ikke! Det er forestillinger.

Anonym #28, Innlandet

“Sikre kvinners rettsvern.”

Anne Margtrethe Lund, Vestfold og Telemark

“Fordi jeg er kvinne.”

Anonym #12, Oslo

“Fordi kvinner trenger vern for diskriminering og utnyttelse som skjer på grunnlag av deres biologiske kjønn.”

Marina A. Bleken, Oslo

“Opptatt av at vi har en riktig oppfatning av vår biologisk natur og hva det innebærer for vår vesen”

Anonym #20, Oslo

“Det er viktig for meg som er ei kvinne.”

Edwige Mortyr, Oslo

“Jeg skriver under fordi jeg er enig.”

Gunnar Gjevre, Innlandet

“Fordi jeg mener at lovforslaget prop 66 L slik det foreligger vil være et overgrep fra samfunnet mot kvinner og den trygghet og det vern som de har krav på!”

Cathrine Ude

“Kvinners undertrykkelse er kjønnsbasert. Derfor må kvinner beholde kjønnsbaserte rettigheter. Nei til sletting av kvinnekjønnet!”

Anonym #22, Oslo

“Jeg støtter egentlig transseksuelle, men det har gått altfor langt. Uten ordnede forhold for menn og kvinner, vil vi oppleve en samfunnsstruktur i full oppløsning, og da er det kvinner som kommer til å ta støyten.”

Anonym #6, Oslo

“Fordi jeg står opp for kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter.”

Tove Stenersen, Oslo

“Behandling med hormoner og operasjoner ødelegger mennesker.”

Anonym #25, Utlandet

“För att inte samma misstag ska göras i Sverige. Kvinnors rättigheter går före en liten grupp män som vill presentera sig som kvinnor till det yttre.”

Anonym #35, Utlandet

“Kvindekamp bør ikke forbydes.”

Marit, Viken

“Fordi hunnkjønn blir utsatt for grusomme og systematiske overgrep verden over, hver eneste dag.”

Anonym #29, Vestfold og Telemark

“Kvinner står sammen”

Anonym #2 Viken

“Kvinner må stå sammen mot degradering og omdefinering av kvinnekjønnet.”

Anonym #34, Vestfold og Telemark

“Fordi jeg mener at det er en menneskerett for kvinner å få være i fred i garderober og offentlige rom der det er naturlig med kun kvinner. Det er også en menneskerett å få lov til å mene at tradisjonell kjønnsforståelse er det normale og vitenskapelig riktige. Barn bør også beskyttes mot radikal kjønnsideologi fordi de er ikke modne og er ikke fullt utviklet til å forstå konsekvensene selv.”

Alfred, Møre og Romsdal

“For kvinners rettigheter må beskyttes.”

Yvonne Normanseth, Oslo

“Fordi jeg mener det bare er 2 biologiske kjønn og jeg er lei av å høre på alt pratet om kjønnsidentitet.”

Benedicthe Lyngås, Vestfold og Telemark

“Fordi jeg støtter kvinners rettigheter.”

Gislaug Lillebø, Trønderlag

“Fordi rettigheter forbundet med kjønnsidentitet bryter med kvinners eksisterende rettigheter slik de er i dag.”

Laila Bendiksen, Trønderlag

“Fordi jeg er enig.”

Anonym #21, Vestfold og Telemark

“For virkeligheten slutter ikke å eksistere uansett.”

Torild Pedersen, Vestland

“Fordi jeg er kvinne.”

Sidsel Kalvig, Rogaland

“Fordi jeg synes saken er viktig”

Anna Kathrine Eltvik, Vestland

“Jeg skriver under fordi jeg tror at kjønn er biologiske, og tenker det er viktig å bevare kvinne som begrep pga rettigheter. Hvordan påpeke kjønnsbasert urett om vi ikke skal få kalle oss selv for kvinner lenger?”

Magnus Richard Henriksen, Oslo

“En kvinne er en kvinne.”

Randi Hovgaard, Vestland

“Fordi jeg er enig i at det er vesentligå beskytte jenter og kvinner.”

Kristin Røe, Oslo

“Jeg støtter kampen for å bevare kvinners rettigheter, som ikke har kommet rekende på en fjøl men som derimot har krevet enorme mengder arbeid, slit og oppofringer.”

Anonym #36, Innlandet

Fordi jeg mener at det er viktig å beholde opparbeidede kvinnerettigheter.

Mona Brynhi, Innlandet

“Oppdaget org. Idag og ble så glad. Så flott at det finnes en org som tar kvinners rettigheter og eksistens på alvor. Jeg ser det også slik at sletting/utvidelse av kjønnsbegrepet, når det gjelder kvinner, er et alvorlig angrep på kvinners rettigheter og frihet. Kun kvinner er kvinner. Menn som vil være kvinner må gjerne opptre og leve slik de tror kvinner lever, men de kan aldri bli kvinner. Og kvinner som vil være menn, men som allikevel er kvinner f.eks, når de føder, er kvinner og denne gruppen skal ikke kunne definere ordet mor ut av barneloven.
I tillegg er er fly forbanna på org. FRI.”

Anonym #16, Oslo

“På grunn av kvinners tilkjempede rettigheter”

Anonym #10, Oslo

“Støtt kvinners rettigheter.”

Glenn-Petter Sætre, Oslo

“Fordi sannheten ikke kan ties ihjel.”

Aud Sveen, Vestfold og Telemark

“Det er så opplagt! Galskap det man nå holder på med!”

Anonym #47, Vestfold og Telemark

“Kvinner og jenters kjønnsbaserte rettigheter er under angrep. Mennesker er delt inn i to kjønn, ho og hannkjønn. Altså kvinner/jenter og Menn/gutter basert på hvilke biologisk reproduksjons rolle kroppen har egg eller sperm. Utnyttelse, vold og femicide er basert på kvinners/jenters biologiske kjønn, Ikke deres kjønnsroller/identitet. Kvinner/jenter skal ikke føle redsel/frykt for å stå opp eller snakke om våres kjønnsbaserte rettigheter. Og det er ikke akseptabelt at trussler og oppfordring til vold mot kvinner kan få fritt flyte i debatt i et demokratisk samfunn. Terf er et hatstempel, og brukes som trussel for å Få kvinner/jenter til å være stille i offentlig debatt. Dette er ikke bare et ord, det finnes trussler og oppfordring om vold, voldtekt og drap mot de som blir stemplet TERF.”

Anonym #31, Vestland

“For det er hva som er rett.”

Eivind Straumstein, Vestland

“Transideologien frarøver jenter og kvinner sine rettigheter og sikkerhet som biologiske kvinner, f. eks. ift. garderober og idrett.”

Benjamin Sveen

“Den farlige og usunne kjønnsforvirringsagendaen må stoppes!”

Elisabeth Barth, Vestfold og Telemark

“Fantasikjønn finnes ikke! Det er forestillinger.”

Anonym #52

Er enig i artiklene, spesielt den siste: Barn skal beskyttes mot unødvendige medisinske inngrep! La oss leve fri fra kjønnsrollene.

Josef Ellingsen, Oslo

“Kvinner har kjempet i mange år om å bli annerkjent som en egen gruppe innen samfunn og medisin og statistikk. Det er feil at subjektive oppfattelsen skal overstyre objektive virkeligheter i lovverk og statistikk.”

Ana Norås, Viken

“Fordi jeg vil forsvare kvinners rettigheter til mitt siste åndedrag!”

Kåre Eikbu, Oslo

“Leste “Tilsvar til Lindvik/FRI”
i KK 8.3.21.
Av Christina Eline Ellingsen
og Anne Kalvig.
Støtter innholdet!
Støtter det jeg leser på hjemmesiden til WHRC Norge
Stå på!”

Gerd Margrete Ivesdal, Rogaland

Det finnes kun to kjønn, kvinne og mann.

Karl Otto Heitmann, Viken

“Biologisk kjønn er er en fysisk tilstand som er målbar og statisk. Kjønnsidentitet er basert på følelser og kan ikke måles og har ikke en klar definisjon. Jeg mener av den grunn at det er uforsvarlig å erstatte kjønn med kjønnsuttrykk i lovverk.”

Anne Ragna Sann, Oslo

“Jeg skriver under fordi kvinners rettigheter er under angrep fra menn som hevder at de er kvinner.”

Anonym #24, Oslo

“Dette er en viktig sak.”

Ingeborg Straumstein, Vestfold og Telemark

“Fordi det er viktig”

Anonym #19, Utlandet

“Kvinnors rättigheter världen över raseras i snabb takt och det måste synliggöras vilka konsekvenser det kommer få för min generation och kommande.”

Jessica Fenn-Samuelsen

“Kjønnsbaserte rettigheter er viktig for kvinner og jenter.
Menn kan ikke bli kvinner bare fordi de sier de er kvinner.”

Johanna, Viken

“Fordi kvinners (menneske)rettigheter er viktig!”

Marit Bjærang, Nordland

“Kvinners kjønnsbaserte rettigheter må forsvares – uten at man blir beskyldt for å være hatefull/transfob. Jeg ser at svært mange har skrevet under anonymt og det sier mye om ytringsklimaet på dette området.”

Christina Ellingsen

“Kvinner og jenter er hunkjønn og trenger menneskerettigheter som forholder seg til materiell virkelighet.”

Fredrik Graver, Innlandet

“Det er ingen trussel mot transpersoners rettigheter å stå opp for kvinners kjønnsbaserte rettigheter.”

Oline Margrethe Rustad

“FORDI JEG ER LESBISK FOR FAEN!!!! WFT JEG SKAKKE HA PIKK”

Anonym #51, Trønderlag

“Fordi jeg har en datter, og en kvinnekropp som jeg fødte henne med.”

Hanna Therese Bekkestad, Vestland

“Dette er så viktig! Vi kan ikke gå to skritt frem for deretter å gå tre skritt tilbake.”

Julie Helgesen, Viken

“Kvinner må ha menneskerettigheter”

Anthony Jensen, Vestfold og Telemark

“For å støtte kvinners rettigheter og ikke minst innennfor sport kunne konkurrere på rettferdig vis…og selvsagt vitenskapelig.”

Anne Kalvig

“Tar me vekk kategorien kvinne, tar me vekk kvinners menneskerettar.”

Anonym #4, Rogaland

“For å sikre kvinner og barns rettigheter.”

Ane Christiansen, Trønderlag

“Fordi jeg støtter alle punktene i erklæringen.”

Anonym #33, Oslo

“Statistikken blir jo helt feil. Vi får en statistikk der det ser ut som om kvinner voldtar og knivstikker en masse.”

Anonym #49, Trønderlag

“Viktige grunnleggende og eksistensielle saker! “

Kristine E Haugen

“Fordi noe annet er helt uforståelig.”

Marianne Brattgjerd, Trønderlag

“Jeg skriver under erklæringen fordi jeg mener at det er viktig å kjempe for kvinners rettigheter.”

Anonym #9, Viken

“Det finnes bare 2 kjønn.”

Jeffrey S. Engberg, Oslo

“Har en 15-åring. Jeg vil ikke at hun mister de «vulnerable» rettighetene den forrige generasjonen har jobbet hardt for å bygge opp.”

Anonym #8, Viken

“Kjønnsbaserte rettigheter finnes fordi en mannekropp og en kvinnekropp er forskjellige og krever forskjellig vedlikehold. Det er ikke mulig for noen gruppe å få flere rettigheter ved å vanne ut kjønnsbegrepet.”

Marit Johanne Bruset, Møre og Romsdal

“Fordi kvinner og barns rettigheiter er under alvorlig angrep frå transbevegelsen, og det må vi stå ilag og protestere imot.”

Karen-Anna (Kanatta) Pedersen

“For å være med på kampen om å bevare hardt tilkjempede rettigheter for kvinner og jenter, og for at rettighetene skal utvides – ikke innskrenkes.”

Karin Hakalax, Rogaland

“Kvinners og jenters rettigheter er første prioritet for meg akkurat nå! De er truet, og jeg ser den nye loven om selv-id som et enormt tilbakeslag for feminismen. Vi må begynne om igjen hvor suffragettene startet.”

Inessa Johansen, Oslo

“Stopp diskriminering av hunkjønn! Stopp kjemisk kastrering og kirurgisk sterilisering av barn!”

Anonym #43, Vestfold og Telemark

“Fordi verden består av millioner av kvinner uten rettigheter til egen kropp, egne barn, eget liv. Å miste rettigheter fordi en mikroskopisk liten gruppe mennesker tror at man skifter kjønn av å medisinere seg med kjemikalier er galskap.”

Judith Melbye, Agder

“Endelig en organisasjon som står opp sterkt og synlig opp for det som er den største trusselen mot kvinners rettigheter, nemlig kjønnsidientitetsbevegelsen krav på rettigheter.”

Pernille Dahl Johnsen, Innlandet

“Jeg mener at det bare finnes to kjønn, nemlig biologiske kvinner og biologiske menn. Drimot er adferd, interesser, evner, klesstil med mer noe helt annet, noe hvert enkeltmenneske har stor valgfrihet overfor, mens biologisk kjønn er medfødt. En biologisk mann er mann resten av sitt liv, og det samme gjelder biologiske kvinner, de er kvinner resten av sitt liv. Man kan ikke bytte biologisk kjønn, og det er derfor irrelevant for lovteksten hvorvidt enkeltmennesker ikke ønsker å bli ansett slik eller sånn: det avgjørende i lovforstand bør være hva de rent biologisk er.”

Rikke Kopperstad, Møre og Romsdal

“Kvinners rettigheter og trygghet trues av transbevegelsens mål om å viske ut kjønnsforskjeller og gjøre kjønn flytende.”

Anonym #53

” Fordi kvinner utsettes for vold og undertykking og fjerning av begrepet kvinne usynilggjør dette. Mener dessuten at transmikroteten truer ytringsfriheten med sin militante fremferd.”

Anonym#18, Oslo

“Fordi biologisk fødte kvinners rettigheter er under trussel.”

Anonym #56

“Eg er svært oppteken av kvinners rettar og av vitskap. Det opprører meg at ein berre kan seie kva ein føler at ein er, og at det skal alle rette seg etter utan spørsmål.”

Anna Nordlund, Vestland

“Fordi 2 + 2 aldri blir 5 og fordi jeg ikke aksepterer new speak. Kvinner undertrykkes på grunnlag av biologi, ikke identitet.”

Anonym #59, Vestfold og Telemark

“Fordi jeg er kvinne. Intet mer, intet mindre. Jeg skal straks bli mor, og innser at mine rettigheter og min sikkerhet er basert på en viss biologisk bekreftelse av at jeg er kvinne.”

Anonym #44, Viken

“Vi må stoppe dette forsøket på å kuppe kvinners rolle i reproduksjonen. Det skaper splid kvinner i mellom og tjener bare de mektige kreftene som står bak. Antakelig for å fremme laboratorie-barn og transhumanisme ved å ta kontroll over reproduksjonen.”

Ragnfrid Johanna Skavland, Rogaland

“Fordi jeg er enig i det som står i ærklæringen.”

Jon Diesen, Trønderlag

“Kvinner kjønnsbaserte menneskerettigheter må opprettholdes.”

Eiril Jakovesi, Vestfold og Telemark

“Fordi jeg selv er kvinne, og har døtre.
Det eren viktig sak for oss kvinner. Idag og i fremtiden.”

Anonym #48, Utlandet

“För kvinnors rätt att erkännas, för kvinnors rätt till integritet och säkerhet ifred från män.”

Synnøve Ellingsen, Oslo

“Jeg er enig i at denne diskusjonen har vist at det er nødvendig.”

Anja Pedersen, Innlandet

“Fordi utraderingen af kvinder skrammer meg.”

Anonym #57, Vestland

“Enig.”

Gunhild Gjevjon, Viken

“Fordi det et viktig å beholde jenter og kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter. Det finnes kun to kjønn og jenter har rett på privatliv og egne rom. Og for den frie ytring for jenter og kvinner.”

Anne Line Sunde, Viken

“Jeg signerer fordi det kan synes som at farten i metodene for hvordan enkelte mennesker ønsker identifisere seg går på bekostning av (biologiske) kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter”

Artikkel 1

Kjønn er en fysisk og biologisk karakteristikk som skiller hankjønn fra hunkjønn. Kvinner og jenters rettigheter skal ta utgangspunkt i kjønn, ikke i kjønnsidentitet.

Artikkel 2

Det bryter med eksisterende menneskerettigheter å inkludere hankjønn i kategorien mor.

Artikkel 3

Tvunget svangerskap og surrogati er brudd på kvinners rettigheter.

Artikkel 4

Kvinner har rett til å forme sine egne meninger og tanker.

Dette inkluderer retten til å ha og ytre meninger om kjønn og kjønnsidentitet uten å bli utsatt for tvang eller straff.

Artikkel 5

Kvinner har rett til å møtes og til å organisere seg.

Artikkel 8

Kvinner har rett til egne rom, til å telle i statistikk og til å omtale overgriperes kjønn.

Artikkel 9

Barn har rett til beskyttelse mot unødvendige medisinske inngrep, og til en skolegang som inneholder riktig informasjon om kjønn, biologi og reproduksjon.

Skriv under på erklæringen