Norske Underskrifter

Norske Overskrifter

Anonym #51, Trønderlag

“Fordi jeg har en datter, og en kvinnekropp som jeg fødte henne med.”

Les Mer

Jon Diesen, Trønderlag

“Kvinner kjønnsbaserte menneskerettigheter må opprettholdes.”

Les Mer

Emelie Svarva Haugen, Trønderlag

“Man er født som enten kvinne eller mann, og slik er det. Man kan ikke endre biologien. Dette er en skummel trend.”

Les Mer

Anonym #50, Agder

“For å støtte opp under kvinners rettigheter.”

Les Mer

Anonym #49, Trønderlag

“Viktige grunnleggende og eksistensielle saker! “

Les Mer

Benjamin Sveen

“Den farlige og usunne kjønnsforvirringsagendaen må stoppes!”

Les Mer

Anonym #48, Utlandet

“För kvinnors rätt att erkännas, för kvinnors rätt till integritet och säkerhet ifred från män.”

Les Mer

Anthony Jensen, Vestfold og Telemark

“For å støtte kvinners rettigheter og ikke minst innennfor sport kunne konkurrere på rettferdig vis…og selvsagt vitenskapelig.”

Les Mer

Jeffrey S. Engberg, Oslo

“Har en 15-åring. Jeg vil ikke at hun mister de «vulnerable» rettighetene den forrige generasjonen har jobbet hardt for å bygge opp.”

Les Mer

Daniel Instebø, Innlandet

“Fordi jeg støtter den helhjertet.”

Les Mer

Anonym #44, Viken

“Vi må stoppe dette forsøket på å kuppe kvinners rolle i reproduksjonen. Det skaper splid kvinner i mellom og tjener bare de mektige kreftene som står bak. Antakelig for å fremme laboratorie-barn og transhumanisme ved å ta kontroll over reproduksjonen.”

Les Mer

Anonym #43, Vestfold og Telemark

“Fordi verden består av millioner av kvinner uten rettigheter til egen kropp, egne barn, eget liv. Å miste rettigheter fordi en mikroskopisk liten gruppe mennesker tror at man skifter kjønn av å medisinere seg med kjemikalier er galskap.”

Les Mer

Anonym #42, Rogaland

“Dette har jeg vært opptatt av lenge. Kvinner er i seg selv kvinner. Ikke ciskvinner. Dette er skremmende mtp det blir sett på som politisk korrekt. Når man trodde at nå går det rett vei, så dukker det opp en ny arena til å undergrave kvinner. Første gangen, flere år siden, jeg ble gjort klar over dette var via Joe Rogan. Hans erfaring fra MMA, kampsport, der transkvinner gruste kvinnene. Vant ikke på teknikk, men rå styrke. “

Les Mer

Karin Hakalax, Rogaland

“Kvinners og jenters rettigheter er første prioritet for meg akkurat nå! De er truet, og jeg ser den nye loven om selv-id som et enormt tilbakeslag for feminismen. Vi må begynne om igjen hvor suffragettene startet.”

Les Mer

Wenche Haugen Havrevoll, Rogaland

“Eg skriv under fordi eg fryktar at me skaper andre og fleire offer om me ikkje tek biologi på alvor. Eg har følgt med på utviklinga lenge og er glad for at fleire no ser ut til å ta realitetar inn over seg. Men vegen framover blir ikkje lett, trur eg.”

Les Mer

Anne-Lise Hånes, Møre og Romsdal

“Fordi eg er kvinne, mor, bestemor, hokjønn og støttar erklæringa til Whrc fullt ut!”

Les Mer

Anonym #38, Rogaland

Kunnskap og fakta foran skeive teorier!

Les Mer

Anonym #36, Innlandet

Fordi jeg mener at det er viktig å beholde opparbeidede kvinnerettigheter.

Les Mer

Gerd Margrete Ivesdal, Rogaland

Det finnes kun to kjønn, kvinne og mann.

Les Mer

Elisabet Barth, Vestfold og Telemark

Fantasikjønn finnes ikke! Det er forestillinger.

Les Mer

Anonym #35, Utlandet

“Kvindekamp bør ikke forbydes.”

Les Mer

Anonym #34, Vestfold og Telemark

“Fordi jeg mener at det er en menneskerett for kvinner å få være i fred i garderober og offentlige rom der det er naturlig med kun kvinner. Det er også en menneskerett å få lov til å mene at tradisjonell kjønnsforståelse er det normale og vitenskapelig riktige. Barn bør også beskyttes mot radikal kjønnsideologi fordi de er ikke modne og er ikke fullt utviklet til å forstå konsekvensene selv.”

Les Mer

Anonym #33, Oslo

“Statistikken blir jo helt feil. Vi får en statistikk der det ser ut som om kvinner voldtar og knivstikker en masse.”

Les Mer

Anonym #31, Vestland

“For det er hva som er rett.”

Les Mer

Anonym #30, Viken

“Dette skulle være en selvfølge.”

Les Mer

Elisabeth Barth, Vestfold og Telemark

“Fantasikjønn finnes ikke! Det er forestillinger.”

Les Mer

Anonym #29, Vestfold og Telemark

“Kvinner står sammen”

Les Mer

Marit, Viken

“Fordi hunnkjønn blir utsatt for grusomme og systematiske overgrep verden over, hver eneste dag.”

Les Mer

Gislaug Lillebø, Trønderlag

“Fordi rettigheter forbundet med kjønnsidentitet bryter med kvinners eksisterende rettigheter slik de er i dag.”

Les Mer

Anne Margtrethe Lund, Vestfold og Telemark

“Fordi jeg er kvinne.”

Les Mer

Anonym #28, Innlandet

“Sikre kvinners rettsvern.”

Les Mer

Gunnar Gjevre, Innlandet

“Fordi jeg mener at lovforslaget prop 66 L slik det foreligger vil være et overgrep fra samfunnet mot kvinner og den trygghet og det vern som de har krav på!”

Les Mer

Synnøve Ellingsen, Oslo

“Jeg er enig i at denne diskusjonen har vist at det er nødvendig.”

Les Mer

Anonym #26, Viken

“Fordi jenters og kvinners rettigheter må beskyttes. Vi trenger garderober, toaletter, fengsler og krisesentre uten menn.”

Les Mer

Inessa Johansen, Oslo

“Stopp diskriminering av hunkjønn! Stopp kjemisk kastrering og kirurgisk sterilisering av barn!”

Les Mer

Yvonne Normanseth, Oslo

“Fordi jeg mener det bare er 2 biologiske kjønn og jeg er lei av å høre på alt pratet om kjønnsidentitet.”

Les Mer

Anonym #25, Utlandet

“För att inte samma misstag ska göras i Sverige. Kvinnors rättigheter går före en liten grupp män som vill presentera sig som kvinnor till det yttre.”

Les Mer

Anonym #24, Oslo

“Dette er en viktig sak.”

Les Mer

Anne Line Sunde, Viken

“Jeg signerer fordi det kan synes som at farten i metodene for hvordan enkelte mennesker ønsker identifisere seg går på bekostning av (biologiske) kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter”

Les Mer

Anonym #22, Oslo

“Jeg støtter egentlig transseksuelle, men det har gått altfor langt. Uten ordnede forhold for menn og kvinner, vil vi oppleve en samfunnsstruktur i full oppløsning, og da er det kvinner som kommer til å ta støyten.”

Les Mer

Anonym #21, Vestfold og Telemark

“For virkeligheten slutter ikke å eksistere uansett.”

Les Mer

Anja Otterstrøm, Vestland

“Fordi det er viktig å bevare CEDAW og intensjonane i lover som skal beskytte kvinner.”

Les Mer

Barbro Svensson, Norge

“Kvinner skal ha sine selvfølgelige sex-baserte menneskerettigheter.”

Les Mer

Anonym #20, Oslo

“Det er viktig for meg som er ei kvinne.”

Les Mer

Kristin Røe, Oslo

“Jeg støtter kampen for å bevare kvinners rettigheter, som ikke har kommet rekende på en fjøl men som derimot har krevet enorme mengder arbeid, slit og oppofringer.”

Les Mer

Fredrik Graver, Innlandet

“Det er ingen trussel mot transpersoners rettigheter å stå opp for kvinners kjønnsbaserte rettigheter.”

Les Mer

Anonym #19, Utlandet

“Kvinnors rättigheter världen över raseras i snabb takt och det måste synliggöras vilka konsekvenser det kommer få för min generation och kommande.”

Les Mer

Anonym#18, Oslo

“Fordi biologisk fødte kvinners rettigheter er under trussel.”

Les Mer

Josef Ellingsen, Oslo

“Kvinner har kjempet i mange år om å bli annerkjent som en egen gruppe innen samfunn og medisin og statistikk. Det er feil at subjektive oppfattelsen skal overstyre objektive virkeligheter i lovverk og statistikk.”

Les Mer

Anonym #16, Oslo

“På grunn av kvinners tilkjempede rettigheter”

Les Mer

Anna Nordlund, Vestland

“Fordi 2 + 2 aldri blir 5 og fordi jeg ikke aksepterer new speak. Kvinner undertrykkes på grunnlag av biologi, ikke identitet.”

Les Mer

Karen-Anna (Kanatta) Pedersen

“For å være med på kampen om å bevare hardt tilkjempede rettigheter for kvinner og jenter, og for at rettighetene skal utvides – ikke innskrenkes.”

Les Mer

Frode Saugestad, Oslo

“Fordi jeg vil være med på å sikre og beskytte kvinners rettigheter, at disse rettighetene ikke skal presses og utfordrers av menn i ulike sjatteringer og former, gjennom trusler, hemmelighold og lobbyvirksomhet.”

Les Mer

Oline Margrethe Rustad

“FORDI JEG ER LESBISK FOR FAEN!!!! WFT JEG SKAKKE HA PIKK”

Les Mer

Anne Ragna Sann, Oslo

“Jeg skriver under fordi kvinners rettigheter er under angrep fra menn som hevder at de er kvinner.”

Les Mer

Anonym #12, Oslo

“Fordi kvinner trenger vern for diskriminering og utnyttelse som skjer på grunnlag av deres biologiske kjønn.”

Les Mer

Tove Stenersen, Oslo

“Behandling med hormoner og operasjoner ødelegger mennesker.”

Les Mer

Ana Norås, Viken

“Fordi jeg vil forsvare kvinners rettigheter til mitt siste åndedrag!”

Les Mer

Eivind Straumstein, Vestland

“Transideologien frarøver jenter og kvinner sine rettigheter og sikkerhet som biologiske kvinner, f. eks. ift. garderober og idrett.”

Les Mer

Laila Bendiksen, Trønderlag

“Fordi jeg er enig.”

Les Mer

Sidsel Kalvig, Rogaland

“Fordi jeg synes saken er viktig”

Les Mer

Torild Pedersen, Vestland

“Fordi jeg er kvinne.”

Les Mer

Gunhild Gjevjon, Viken

“Fordi det et viktig å beholde jenter og kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter. Det finnes kun to kjønn og jenter har rett på privatliv og egne rom. Og for den frie ytring for jenter og kvinner.”

Les Mer

Edwige Mortyr, Oslo

“Jeg skriver under fordi jeg er enig.”

Les Mer

Anonym #10, Oslo

“Støtt kvinners rettigheter.”

Les Mer

Anonym #9, Viken

“Det finnes bare 2 kjønn.”

Les Mer

Anonym #8, Viken

“Kjønnsbaserte rettigheter finnes fordi en mannekropp og en kvinnekropp er forskjellige og krever forskjellig vedlikehold. Det er ikke mulig for noen gruppe å få flere rettigheter ved å vanne ut kjønnsbegrepet.”

Les Mer

Alfred, Møre og Romsdal

“For kvinners rettigheter må beskyttes.”

Les Mer

Jan Bojer Vindheim, Trønderlag

“Viktig.”

Les Mer

Rikke Kopperstad, Møre og Romsdal

“Kvinners rettigheter og trygghet trues av transbevegelsens mål om å viske ut kjønnsforskjeller og gjøre kjønn flytende.”

Les Mer

Ingeborg Straumstein, Vestfold og Telemark

“Fordi det er viktig”

Les Mer

Anonym #6, Oslo

“Fordi jeg står opp for kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter.”

Les Mer

Glenn-Petter Sætre, Oslo

“Fordi sannheten ikke kan ties ihjel.”

Les Mer

Marit Johanne Bruset, Møre og Romsdal

“Fordi kvinner og barns rettigheiter er under alvorlig angrep frå transbevegelsen, og det må vi stå ilag og protestere imot.”

Les Mer

Anonym #4, Rogaland

“For å sikre kvinner og barns rettigheter.”

Les Mer

Marina A. Bleken, Oslo

“Opptatt av at vi har en riktig oppfatning av vår biologisk natur og hva det innebærer for vår vesen”

Les Mer

Cathrine Ude

“Kvinners undertrykkelse er kjønnsbasert. Derfor må kvinner beholde kjønnsbaserte rettigheter. Nei til sletting av kvinnekjønnet!”

Les Mer

Johanna, Viken

“Fordi kvinners (menneske)rettigheter er viktig!”

Les Mer

Marianne Brattgjerd, Trønderlag

“Jeg skriver under erklæringen fordi jeg mener at det er viktig å kjempe for kvinners rettigheter.”

Les Mer

Kristin Bodin, Vestfold og Telemark

“Jeg underskriver fordi jeg mener dette er en av våre viktigste kvinnesaker!”

Les Mer

Jessica Fenn-Samuelsen

“Kjønnsbaserte rettigheter er viktig for kvinner og jenter.
Menn kan ikke bli kvinner bare fordi de sier de er kvinner.”

Les Mer

Julie Helgesen, Viken

“Kvinner må ha menneskerettigheter”

Les Mer

Anonym #2 Viken

“Kvinner må stå sammen mot degradering og omdefinering av kvinnekjønnet.”

Les Mer

Christina Ellingsen

“Kvinner og jenter er hunkjønn og trenger menneskerettigheter som forholder seg til materiell virkelighet.”

Les Mer

Anne Marve

Les Mer

Anonym #47, Vestfold og Telemark

“Kvinner og jenters kjønnsbaserte rettigheter er under angrep. Mennesker er delt inn i to kjønn, ho og hannkjønn. Altså kvinner/jenter og Menn/gutter basert på hvilke biologisk reproduksjons rolle kroppen har egg eller sperm. Utnyttelse, vold og femicide er basert på kvinners/jenters biologiske kjønn, Ikke deres kjønnsroller/identitet. Kvinner/jenter skal ikke føle redsel/frykt for å stå opp eller snakke om våres kjønnsbaserte rettigheter. Og det er ikke akseptabelt at trussler og oppfordring til vold mot kvinner kan få fritt flyte i debatt i et demokratisk samfunn. Terf er et hatstempel, og brukes som trussel for å Få kvinner/jenter til å være stille i offentlig debatt. Dette er ikke bare et ord, det finnes trussler og oppfordring om vold, voldtekt og drap mot de som blir stemplet TERF.”

Les Mer

Benedicthe Lyngås, Vestfold og Telemark

“Fordi jeg støtter kvinners rettigheter.”

Les Mer

Tina Skotnes

Les Mer

Anne Kalvig

“Tar me vekk kategorien kvinne, tar me vekk kvinners menneskerettar.”

Les Mer

Tonje Gjevjon

Les Mer