Bli en Alliert!

kr500.00

Støtt Women’s Human Rights Campaign Norge ved å bli alliert!

Slettingen av kvinner fra lovverk og konvensjoner er det største angrepet på kvinners rettigheter i vår tid. Angrepet på kjønnsbaserte rettigheter er et angrep på menneskerettighetene, og svekker alles rettsvern. Vi samarbeider på tvers av landegrenser for å motvirke dette absurde angrepet, og vi trenger din hjelp!

Allierte hjelper oss å nå målet om å opprette en motkraft mot pressgruppene som i dag lykkes med å slette kvinners rettigheter.