Bli en Alliert!

Støtt Women’s Human Rights Campaign Norge med en donasjon!

Slettingen av kvinner fra lovverk og konvensjoner er det største angrepet på kvinners rettigheter i vår tid. Angrepet på kjønnsbaserte rettigheter er et angrep på menneskerettighetene, og svekker alles rettsvern. Vi samarbeider på tvers av landegrenser for å motvirke dette absurde angrepet, og vi trenger din hjelp!

Donasjoner hjelper oss å nå målet om å opprette en motkraft mot pressgruppene som i dag lykkes med å slette kvinners rettigheter.