Takk!

Takk for at du støtter Women’s Human Rights Campaign og kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter! 

Delta i brevkampanjer!

WHRC har kampanjer for å sikre kvinners og barns rettigheter på flere av de mange arenaene der kjønnsbaserte rettigehter har blitt svekket. Les mer om hvordan du kan delta!

Støtt oss på sosiale media!

Hjelp oss å spre kampanjen vår ved å følge oss på sosiale media! Du kan også bidra ved å sende en av våre uttalelser til de du kjenner, og å invitere venner til å skrive under på erklæringen.