“Behandling med hormoner og operasjoner ødelegger mennesker.”