WHRC Norges Advokatfond!

WHRC Norges Advokatfond brukes til å bistå kvinner med juridisk og finansiell bistand til advokatutgifter i forbindelse med konflikter som følge av loven om juridisk kjønn.

I følge The International Gay and Lesbian Youth Organisation, ble loven om juridisk kjønn vedtatt i Norge ved å “unngå overdreven mediadekning” og ved å “koble forlsaget på et mer poplært forslag”. Loven ble vedtatt uten konsekvensutrdening for konflikter med kvinners eksisterende kjønnsbaserte menneskerettigheter, og uten konsekvensutredning for praktiske problemstillinger. Å endre juridisk kjønn er å endre personnummer. Personnummeret er Norges eneste formelle måte å registrere individers kjønn. Hvordan kjønn er definert i personnummer er essensielt for kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter, fordi det brukes i statistikk og for å utløse kjønnsbaserte rettigheter. Det er i dag ikke mulig å skille mellom kjønnsidentitet og biologisk kjønn fra folkeregistrerte opplysninger, og følgelig heller ikke mellom kvinner og menn i folkeregistrert data. Dette usynliggjør kvinners livssituasjon i Norge, og setter kvinner i flere juridiske blindsoner. 

WHRC Norges advokatfond er satt opp for å sikre at kvinner som diskrimineres som følge av disse juridiske blindsonene kan få dekket nødvendige advokatutgifter. Les mer om sakene vi støtter her.

[give_form id="4188"]

WHRC Norges Advokatfond!

WHRC Norges Advokatfond brukes til å bistå kvinner med juridisk og finansiell bistand til advokatutgifter i forbindelse med konflikter som følge av loven om juridisk kjønn.

Read More »