WHRC Norges Advokatfond!

WHRC Norges Advokatfond brukes til å bistå kvinner med juridisk og finansiell bistand til advokatutgifter i forbindelse med konflikter som følge av loven om juridisk kjønn.

I følge The International Gay and Lesbian Youth Organisation, ble loven om juridisk kjønn vedtatt i Norge ved å “unngå overdreven mediadekning” og ved å “koble forlsaget på et mer poplært forslag”. Loven ble vedtatt uten konsekvensutrdening for konflikter med kvinners eksisterende kjønnsbaserte menneskerettigheter, og uten konsekvensutredning for praktiske problemstillinger. Å endre juridisk kjønn er å endre personnummer. Personnummeret er Norges eneste formelle måte å registrere individers kjønn. Hvordan kjønn er definert i personnummer er essensielt for kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter, fordi det brukes i statistikk og for å utløse kjønnsbaserte rettigheter. Det er i dag ikke mulig å skille mellom kjønnsidentitet og biologisk kjønn fra folkeregistrerte opplysninger, og følgelig heller ikke mellom kvinner og menn i folkeregistrert data. Dette usynliggjør kvinners livssituasjon i Norge, og setter kvinner i flere juridiske blindsoner. 

WHRC Norges advokatfond er satt opp for å sikre at kvinner som diskrimineres som følge av disse juridiske blindsonene kan få dekket nødvendige advokatutgifter. Les mer om sakene vi støtter her.

WHRC Norges Advokatfond!

WHRC Norges Advokatfond brukes til å bistå kvinner med juridisk og finansiell bistand til advokatutgifter i forbindelse med konflikter som følge av loven om juridisk kjønn.

Read More »