WHRC Norges Advokatfond!

WHRC Norges Advokatfond brukes til å bistå kvinner med juridisk og finansiell bistand til advokatutgifter i forbindelse med konflikter som følge av loven om juridisk kjønn.

I følge The International Gay and Lesbian Youth Organisation, ble loven om juridisk kjønn vedtatt i Norge ved å “unngå overdreven mediadekning” og ved å “koble forlsaget på et mer poplært forslag”. Loven ble vedtatt uten konsekvensutrdening for konflikter med kvinners eksisterende kjønnsbaserte menneskerettigheter, og uten konsekvensutredning for praktiske problemstillinger. Å endre juridisk kjønn er å endre personnummer. Personnummeret er Norges eneste formelle måte å registrere individers kjønn. Hvordan kjønn er definert i personnummer er essensielt for kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter, fordi det brukes i statistikk og for å utløse kjønnsbaserte rettigheter. Det er i dag ikke mulig å skille mellom kjønnsidentitet og biologisk kjønn fra folkeregistrerte opplysninger, og følgelig heller ikke mellom kvinner og menn i folkeregistrert data. Dette usynliggjør kvinners livssituasjon i Norge, og setter kvinner i flere juridiske blindsoner. 

WHRC Norges advokatfond er satt opp for å sikre at kvinner som diskrimineres som følge av disse juridiske blindsonene kan få dekket nødvendige advokatutgifter. Les mer om sakene vi støtter her.

1 000,00 kr. 7. August 2021
300,00 kr. 26. July 2021

Heia! Nå har eg prøvd å endra månadleg beløp til 300 - håper det går i orden, viss ikkje blir det kanskje 1300?? Fann ingen stad å… Read more

Heia! Nå har eg prøvd å endra månadleg beløp til 300 - håper det går i orden, viss ikkje blir det kanskje 1300?? Fann ingen stad å endra eksisterande beløp, så dette blir jo liksom ein ny donasjon?

250,00 kr. 19. July 2021

Stå på!

200,00 kr. 22. June 2021
2 000,00 kr. 17. June 2021
1 000,00 kr. 17. June 2021
50,00 kr. 25. May 2021

Donerer til saken!

200,00 kr. 22. May 2021
250,00 kr. 31. March 2021

Stå på!

500,00 kr. 24. March 2021
1 000,00 kr. 16. March 2021
1 000,00 kr. 16. March 2021

WHRC Norges Advokatfond!

WHRC Norges Advokatfond brukes til å bistå kvinner med juridisk og finansiell bistand til advokatutgifter i forbindelse med konflikter som følge av loven om juridisk kjønn.

Read More »