Biologisk kjønn

Det finnes bare to biologiske kjønn

Kjønn er en biologisk mekanisme for reproduksjon, definert ved en organismes potensiale for å produsere en av de to typene kjønnscellene som eksisterer i seksuelt dimorfe arter, inkludert arten homo sapiens, mennesket. 

 

Hunkjønn defineres som en av artene med potensiale for å produsere ova. Ova er karakterisert ved å være enorme i størrelse og produseres i et begrenset antall i løpet av fosterstadiet. Ova modnes i løpet av en begrenset tidsperiode av kjønnsmodne hunskjønn. Ova inneholder og viderefører to typer DNA; kromosomal DNA og mitokondrial DNA. 

Hankjønn defineres som den av artene som produserer sperm. Sperm karakteriseres ved å være små sammenlignet med ova, ved å være mobile og produseres kontinuerlig av kjønnsmodne hankjønn gjennom hele livet. Sperm inneholder kun en type DNA, kromosomal DNA. 

Kjønn bestemmes ved unfangelse. Mens ova kun inneholder X-kromosom, kan sperm inneholde enten Y-kromosom eller X-kromosom. Som hovedregel fører XX-kromosomer til utvikling av hunkjønn (definert ved organismens potensiale for å produsere ova), og XY-kromosomer til utvikling av hankjønn (definert ved organismens potensiale for å produsere sperm.) 

Det eksisterer ingen andre typer kjønnsceller i pattedyr enn ova og sperm. Det eksisterer ingen tilfeller der en organisme er i stand til å produsere begge typer kjønnsceller på en gang. Det eksisterer ingen mennesker som har andre typer kjønn enn hunkjønn eller hankjønn.

Det er like umulig å bytte kjønn som det er å bytte art.