Om WDI Norge

women's declaration international

WDI er en internasjonal interesseorganisasjon etablert av kvinner.

Vi samler oss om Kvinneerklæringen, som er til påminnelse og bekreftelse om kvinners eksisterende kjønnsbaserte menneskerettigheter og barns rett til beskyttelse.

WDI Norge er den norske avdelingen av denne bevegelsen. Vi er en registrert frivillig ideell organisasjon med et styre og en medlemsmasse som jobber med å promotere erklæringen i Norge.

Women’s Declaration International er en internasjonal interesseorganisasjon som jobber for å bevare kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter. Organisasjonen ble dannet i Storbritannia i 2019 som en reaksjon på lovendringsforslag der biologisk kjønn slettes og erstattes med sosialt kjønn. 

WDI har produsert “erklæringen om kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter”, forfattet av av Sheila Jeffrey, Heather Brunskell Evans og Maureen O’Hara . Denne erklæringen består av 9 artikler som utformet for å minne om og argumentere for at kvinners menneskerettigheter er kjønnsbaserte, og at det å inkludere hankjønn i kategorien hunkjønn eller å slette definisjonen av biologisk kjønn fra lovverk, er en alvorlig form for diskriminering av kvinner og jenter, og brudd på kvinner og jenters menneskerettigheter. 

Nedslagsfeltet for en endring av definisjonen av kjønn er stort, og endringen påvirker en rekke menneskerettigheter. Erklæringen om kvinners kjønnsbaserte menneskerettigehter tar for seg menneskerettigheter for kvinner og barn. 

WDI norge

Den norske avdelingen av WHRC består av et styre og en frivillig medlemsorganisasjon.

WHRC Norge jobber for å belyse erklæringen om kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter i Norge. 

Christina Ellingsen

Styreleder WHRC Norge Bioteknolog og matriark
Ellingsen har bakgrunn i kritisk teori fra Greenwich University og i ingeniørfag, bioteknologi og kjemi fra OsloMet - Storbyuniversitetet. Har engasjert seg i WHRC fordi kjønnsidentitetspolitikk utgjør et alvorlig angrep på kvinner og jenters menneskerettigheter, og hun vil ha det dokumentert at hun sa i fra. Ellingsen er også grunnlegger og redaktør for matriarken forlag og matriarken.no

Anne Kalvig

Nestleder WHRC Norge Religionsviter og radikalfeminist
Kalvig har lang fartstid som radikalfeministisk aktivist og er nå nestleder i WHRC Norge.

Benedicthe Lyngås

Styremedlem WHRC Norge
Lyngås har bakgrunn i statsvitenskap og studerer i dag mot master.
1

Erklæringen

Forankrer kvinners menneskerettigheter i biologisk kjønn 

Ber om at stater holder sine forplikelser til kvinners og barns menneskerettigheter 

 

Play Video
Internasjonalt samarbeid om kvinners rettigheter

WDI youtube og webinar

WDI samler ukentlig kvinner fra hele verden for å utveksle kunnskap om kvinners kjønnsbaserte rettigheter. Nedslagsfeltet for en endring på definisjonen av kjønn i menneskerettighetene er stort. De ukentlige webinarene tar for seg ett tema i uken. Følg WHRC på youtube og lær fra kvinner over hele verden!

engasjer deg

støtt
arbeidet vårt

Underskrifter i Norge
underskrifter i verden

Skriv under på erklæringen om kvinners kjønnsbaserte rettigheter! Man kan signere som enkeltindivid og som organisasjon.

Du kan støtte WDI Norge som støttemedlem, ved å donere til sakene våre, eller ved å bidra som frivillig. 

Du kan også støtte arbeidet vårt ved å stille kritiske spørsmål om kjønn til skolen, kommunen og til politikere. 

Meld deg på epostlisten vår for å motta oppdateringer om kampanjer og for tidlig tilgang på ressursmateriell! 

 

Høringsuttalelse om forbud mot konverteringsterapi

https://youtu.be/dBVfXPxfwHo?t=8   Høringsinnspill om forbud mot konverteringsterapi    Women’s Human Rights Campaign Norge September 2021   Women’s Human Rights Campaign er en internasjonal grasrotbevegelse av

Høringsinnspill NOU 20 – Ny Barnelov

Om Women’s Human Rights Campaign Norge WHRC Norge er den norske avdelingen av Women’s Human Rights Campaign. WHRC er en internasjonal interesseorganisasjon som er etablert

Kvinner er hunkjønn og kjønnsbaserte menneskerettigheter

Det er diskriminering mot kvinner å ignorere disse rettighetene.

Det er fysisk umulig å bytte kjønn

Menn kan ikke bli kvinner.

Artikkel 9

Barn har rett til beskyttelse mot unødvendige medisinske inngrep, og til en skolegang som inneholder riktig informasjon om kjønn, biologi og reproduksjon.

Artikkel 8

Kvinner har rett til egne rom, til å telle i statistikk og til å omtale overgriperes kjønn.

Artikkel 7

Kvinner har rett til egne kvinneklasser i sport.

Artikkel 5

Kvinner har rett til å møtes og til å organisere seg.

Artikkel 4

Kvinner har rett til å forme sine egne meninger og tanker.

Dette inkluderer retten til å ha og ytre meninger om kjønn og kjønnsidentitet uten å bli utsatt for tvang eller straff.

Artikkel 3

Tvunget svangerskap og surrogati er brudd på kvinners rettigheter.

Artikkel 2

Det bryter med eksisterende menneskerettigheter å inkludere hankjønn i kategorien mor.

Artikkel 1

Kjønn er en fysisk og biologisk karakteristikk som skiller hankjønn fra hunkjønn. Kvinner og jenters rettigheter skal ta utgangspunkt i kjønn, ikke i kjønnsidentitet.

Skriv under på erklæringen om kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter

Gi en gave

Doner til WDI Norges Advokatfond