women human rights campaign

WHRC er en internasjonal interesseorganisasjon etablert av kvinner.

Har utformet erklæringen om kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter 

whrc norge

Den norske avdelingen av WHRC består av et styre og en frivillig medlemsorganisasjon.

WHRC Norge jobber for å belyse erklæringen om kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter i Norge. 

artikkel-1-whrc-1

Erklæringen

Forankrer kvinners menneskerettigheter i biologisk kjønn 

Ber om at stater holder sine forplikelser til kvinners og barns menneskerettigheter 

 

Women’s Human Rights Campaign er en internasjonal interesseorganisasjon som jobber for å bevare kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter. Organisasjonen ble dannet i Storbritannia i 2019 som en reaksjon på lovendringsforslag der biologisk kjønn slettes og erstattes med sosialt kjønn. 

WHRC har produsert “erklæringen om kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter”, forfattet av av Sheila Jeffrey, Heather Brunskell Evans og Maureen O’Hara . Denne erklæringen består av 9 artikler som utformet for å minne om og argumentere for at kvinners menneskerettigheter er kjønnsbaserte, og at det å inkludere hankjønn i kategorien hunkjønn eller å slette definisjonen av biologisk kjønn fra lovverk, er en alvorlig form for diskriminering av kvinner og jenter, og brudd på kvinner og jenters menneskerettigheter. 

Nedslagsfeltet for en endring av definisjonen av kjønn er stort, og endringen påvirker en rekke menneskerettigheter. Erklæringen om kvinners kjønnsbaserte menneskerettigehter tar for seg menneskerettigheter for kvinner og barn. 

Play Video
Internasjonalt samarbeid om kvinners rettigheter

WHRCs youtube webinar

WHRC samler ukentlig kvinner fra hele verden for å utveksle kunnskap om kvinners kjønnsbaserte rettigheter. Nedslagsfeltet for en endring på definisjonen av kjønn i menneskerettighetene er stort. De ukentlige webinarene tar for seg ett tema i uken. Følg WHRC på youtube og lær fra kvinner over hele verden!

engasjer deg

støtt
arbeidet vårt

Skriv under på erklæringen om kvinners kjønnsbaserte rettigheter! Man kan signere som enkeltindivid og som organisasjon.

Du kan støtte WHRC Norge som støttemedlem, ved å donere til sakene våre, eller ved å bidra som frivillig. 

Du kan også støtte arbeidet vårt ved å stille kritiske spørsmål om kjønn til skolen, kommunen og til politikere. 

Meld deg på epostlisten vår for å motta oppdateringer om kampanjer og for tidlig tilgang på ressursmateriell! 


Underskrifter i Norge
underskrifter i verden

Christina Ellingsen

Styreleder WHRC Norge Bioteknolog og matriark
Ellingsen har bakgrunn i kritisk teori fra Greenwich University og i ingeniørfag, bioteknologi og kjemi fra OsloMet - Storbyuniversitetet. Har engasjert seg i WHRC fordi kjønnsidentitetspolitikk utgjør et alvorlig angrep på kvinner og jenters menneskerettigheter, og hun vil ha det dokumentert at hun sa i fra. Ellingsen er også grunnlegger og redaktør for matriarken forlag og matriarken.no

Anne Kalvig

Nestleder WHRC Norge Religionsviter og radikalfeminist
Kalvig har lang fartstid som radikalfeministisk aktivist og er nå nestleder i WHRC Norge.