Artikkel 4

Gjennom fastholding av kvinners rett til tanke- og ytringsfrihet, skal stater:

a) Sikre at kvinner har rett til å «meningsfrihet uten inngrep».
(ICCPR, Konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, Artikkel 19 (1)).

Dette må inkludere retten til å ha og uttrykke meninger om ‘kjønnsidentitet’ uten å bli utsatt for trakassering, rettsforfølgelse eller straff.

b) Opprettholde kvinners rett til ytringsfrihet,
inkludert «frihet til å søke, motta og meddele opplysninger og tanker av alle slag, uten hensyn til landegrenser, enten i muntlig, skriftlig eller trykt form, eller ved kunstneriske eller andre uttrykksmidler etter eget valg».
(ICCPR, Konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, Artikkel 19 (2)).

Dette inkluderer friheten til å formidle ideer om ‘kjønnsidentitet’ uten å bli utsatt for trakassering, rettsforfølgelse eller straff.

4c) Opprettholde alles rett, i alle sammenhenger, til å omtale noen basert på deres kjønn i stedenfor deres ‘kjønnsidentitet’.

Stater må anerkjenne at det er en form for diskriminering av kvinner når statlige aktører, offentlige institusjoner eller private organisasjoner som tvinger personer til å bruke begreper knyttet til ‘kjønnsidentitet’ i stedenfor kjønn.
Stater må gjøre nødvendige grep for å eliminere denne formen for diskriminering.

d) Forby enhver sanksjonering, rettsforfølgelse eller straff av personer som nekter å identifisere/betegne andre med utgangspunkt i ‘kjønnsidentitet’ i stedenfor kjønn.

Les uttalelser fra WHRC Norge med relevans for artikkel 4

Artikkel 1

Kjønn er en fysisk og biologisk karakteristikk som skiller hankjønn fra hunkjønn. Kvinner og jenters rettigheter skal ta utgangspunkt i kjønn, ikke i kjønnsidentitet.

Artikkel 2

Det bryter med eksisterende menneskerettigheter å inkludere hankjønn i kategorien mor.

Artikkel 3

Tvunget svangerskap og surrogati er brudd på kvinners rettigheter.

Artikkel 4

Kvinner har rett til å forme sine egne meninger og tanker.

Dette inkluderer retten til å ha og ytre meninger om kjønn og kjønnsidentitet uten å bli utsatt for tvang eller straff.

Artikkel 5

Kvinner har rett til å møtes og til å organisere seg.

Artikkel 7

Kvinner har rett til egne kvinneklasser i sport.

Artikkel 8

Kvinner har rett til egne rom, til å telle i statistikk og til å omtale overgriperes kjønn.

Artikkel 9

Barn har rett til beskyttelse mot unødvendige medisinske inngrep, og til en skolegang som inneholder riktig informasjon om kjønn, biologi og reproduksjon.

Skriv under på erklæringen