Artikkel 5

Til påminelse og bekreftelse om kvinners rett til forsamling- og foreningsfrihet

Stater skal opprettholde kvinners rett til fredelig forsamlings- og foreningsfrihet med andre.
(ICCPR, Artikkel 21 og 22)

Dette inkluderer kvinners og jenters rett til å samles og danne foreninger som kvinner og jenter basert på kjønn, og lesbiskes rett til å samles og danne foreninger basert på deres felles seksuelle legning, uten å måtte inkludere menn som hevder å ha en kvinnelig ‘kjønnsidentitet’.

Les uttalelser fra WHRC Norge med relevans for artikkel 5

Artikkel 1

Kjønn er en fysisk og biologisk karakteristikk som skiller hankjønn fra hunkjønn. Kvinner og jenters rettigheter skal ta utgangspunkt i kjønn, ikke i kjønnsidentitet.

Artikkel 2

Det bryter med eksisterende menneskerettigheter å inkludere hankjønn i kategorien mor.

Artikkel 3

Tvunget svangerskap og surrogati er brudd på kvinners rettigheter.

Artikkel 4

Kvinner har rett til å forme sine egne meninger og tanker.

Dette inkluderer retten til å ha og ytre meninger om kjønn og kjønnsidentitet uten å bli utsatt for tvang eller straff.

Artikkel 5

Kvinner har rett til å møtes og til å organisere seg.

Artikkel 7

Kvinner har rett til egne kvinneklasser i sport.

Artikkel 8

Kvinner har rett til egne rom, til å telle i statistikk og til å omtale overgriperes kjønn.

Artikkel 9

Barn har rett til beskyttelse mot unødvendige medisinske inngrep, og til en skolegang som inneholder riktig informasjon om kjønn, biologi og reproduksjon.

Skriv under på erklæringen