Uttalelser

 • Høringsuttalelse om forbud mot konverteringsterapi
  https://youtu.be/dBVfXPxfwHo?t=8 Høringsinnspill om forbud mot konverteringsterapi  Women’s Human Rights Campaign NorgeSeptember 2021 Women's Human Rights Campaign er en internasjonal grasrotbevegelse av kvinner som har engasjert seg i ivaretagelsen av kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter. WHRC Norge er den norske avdelingen av denne bevegelsen. Vi vil minne om at kvinners menneskerettigheter tar utgangspunkt I biologisk kjønn, og vi mener at om […]
 • Kjønn, kjønnsstereotypier og kjønnsstereotype-identitet
  Mange kvinner har i utgangspunktet hatt oppfattelse av temaet trans og transhelse som noe progressivt og positivt. Men mange kvinner opplever også sin tidligere positive innstilling til "transrettigheter" som naiv.  Det er mange som støtter aktivisme uten å ha satt seg inn i hva den faktisk innebærer, eller har utviklet seg til å innebære. For […]
 • Høringsinnspill NOU 20 – Ny Barnelov
  Om Women’s Human Rights Campaign Norge WHRC Norge er den norske avdelingen av Women’s Human Rights Campaign. WHRC er en internasjonal interesseorganisasjon som er etablert i reaksjon på aktivisme og lovendringsforslag som svekker, sletter eller bryter med kvinners kjønnsbaserte rettigheter, og som svekker eller bryter med barns rettigheter. Kvinner og jenter tilhører kjønnsklassen hunkjønn. Kvinners […]
 • Er det lurt at kjønnsidentitet legges til grunn i ALLE situasjoner?
  Loven om endring av juridisk kjønn innebærer at det er umulig å skille mellom biologisk kjønn og kjønnsidentitet i ALLE juridiske eller administrative sammenhenger der kjønn er relevant.  Nedslagsfeltet for at variabelen "kjønn" i Norge i dag ikke lenger referer til biologisk kjønn er stort. Vi ser det får utslag i en rekke vidt forskjellige […]
 • Open letter: Stop the harassment of women in academia
  University of Melbourne must oppose all forms of targeted harassment against staff members engaged in the protection of women's sex-based rights! To: Prof Duncan Maskell (Vice Chancellor) and Prof Russell Goulborne (Dean of Arts)   We are writing in response to the witchhunt of Associate Professor Holly Lawford-Smith by some staff members and students. The scale […]
 • Klage på applikasjon som brennmerker kvinner i sosiale medier overlevert til Datatilsynet
  PRESSEMELDINGWomen’s Human Rights  Campaign (WHRC) har klaget applikasjonen Shinigami Eyes inn til Datatilsynet for brudd på personvernloven.Women’s Human Roghts Campaign (WHRC) har klaget inn en nettapplikasjon som heter «Shinigami Eyes» til Datatilsynet. Applikasjonen brukes til å stemple og merke personer som man mener er i besittelse av feil meninger, i sosiale medier.-Både jeg og flere […]
 • Informert Samtykke
  Det er fysisk umulig å bytte kjønn. Det er like umulig å bytte kjønn som det er å bytte art. Allikevel blir sårbare mennesker, barn og unge fortalt at det er mulig å bytte kjønn.
 • Rett til rettferdige vilkår i idrett
  Kvinner og jenter har rett til å trygge og rettferdige vilkår for deltakelse i sport.
 • Statistikk og FNs Bærekraftsmål
  Et av de viktigste verktøyene vi har for å motvirke risiko, diskriminering og utnyttelse av kvinner, er statistikk over kvinner og jenters livssituasjon.
 • Antallet kvinner anmeldt for voldtekt mer enn tre-doblet i året etter selvidentifisering av kjønn
  Antallet kvinner anmeldt for voldtekt steg fra en stabil 12 pr år, til 41 i året etter introduksjonen av selvidentifisering i Norge, følge rapporten "Voldtekstsituasjonen i Norge 2017". Dette er mer enn en tredobling sammenlignet med året før.  Rapporten kan forklare noe av økningen med en endring i voldtektsbestemmelsen året før - men vier ikke […]
 • Kvinner har rett til trygg fødsel der de bor!
  WHRC støtter Bunadsgeriljaen i kampen mot stenging av fødeavdelingen i Kristiansund. WHRC ser med sterk bekymring på fødekvinners stilling i Norge, og stadig rasering og nedprioritering av fødselsomsorgen.
 • Høringsuttalelse om økonomisk kompensasjon for eggdonasjon
  I lys av at ordet kvinne fjernes fra lovverk og fra betydningen "mor", mener vi økonomisk kompensasjon for donasjon av ova legger opp til statlig, systematisk, usynliggjort diskriminering av kvinner.
 • Pressemelding
  Hankjønn skal ikke delta i kvinnelag og kvinneklasse i idretten
 • Til Idrettsforbundet og særforbundene
  Hvordan vil dere jobbe fremover for å sikre at jenter og kvinner beholder sine rettigheter til å delta trygt, rettferdig og med reell mulighet for fremgang i idretten?
 • Om stortingets første behandling av prop 66 L
  Vi oppfordrer stortingsrepresentantene til å lese Erklæringen om kvinners kjønnsbaserte rettigheter, som viser hvordan konseptet kjønnsidentitet fører til konflikter med kvinners rettigheter, og at disse rettighetene og konfliktene tas med i vurderingene om hvordan man kan gi sårbare grupper bedre rettsvern i Norge.
 • WHRC Norge om Prop 66L
  Kvinner er hunkjønn. Hunkjønn er den av artene som møter all risiko i forbindelse med reproduksjon. For mennesker inkluderer denne risikoen sosiale, økonomiske, juridiske og fysiske faktorer. Kvinners rettigheter er utformet for å motvirke slik risiko. Å fjerne ordet «kvinne» og å endre på definisjonen av kjønn, sletter i praksis kvinners rettigheter, og er et angrep på kvinners menneskerettigheter.

Skriv under på erklæringen om kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter her

  Kvinner er hunkjønn og har kjønnsbaserte rettigheter.

  Det er diskriminering mot kvinner å ignorere disse rettighetene.

  Det er fysisk umulig å bytte kjønn.

  Menn kan ikke bli kvinner.

  Artikkel 1

  Kjønn er en fysisk og biologisk karakteristikk som skiller hankjønn fra hunkjønn. Kvinner og jenters rettigheter skal ta utgangspunkt i kjønn, ikke i kjønnsidentitet.

  Artikkel 2

  Det bryter med eksisterende menneskerettigheter å inkludere hankjønn i kategorien mor.

  Artikkel 3

  Tvunget svangerskap og surrogati er brudd på kvinners rettigheter.

  Artikkel 4

  Kvinner har rett til å forme sine egne meninger og tanker.

  Dette inkluderer retten til å ha og ytre meninger om kjønn og kjønnsidentitet uten å bli utsatt for tvang eller straff.

  Artikkel 5

  Kvinner har rett til å møtes og til å organisere seg.

  Artikkel 7

  Kvinner har rett til egne kvinneklasser i sport.

  Artikkel 8

  Kvinner har rett til egne rom, til å telle i statistikk og til å omtale overgriperes kjønn.

  Artikkel 9

  Barn har rett til beskyttelse mot unødvendige medisinske inngrep, og til en skolegang som inneholder riktig informasjon om kjønn, biologi og reproduksjon.