Uttalelser

Skriv under på erklæringen om kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter her

  Kvinner er hunkjønn og har kjønnsbaserte rettigheter.

  Det er diskriminering mot kvinner å ignorere disse rettighetene.

  Det er fysisk umulig å bytte kjønn.

  Menn kan ikke bli kvinner.

  Artikkel 1

  Kjønn er en fysisk og biologisk karakteristikk som skiller hankjønn fra hunkjønn. Kvinner og jenters rettigheter skal ta utgangspunkt i kjønn, ikke i kjønnsidentitet.

  Artikkel 2

  Det bryter med eksisterende menneskerettigheter å inkludere hankjønn i kategorien mor.

  Artikkel 3

  Tvunget svangerskap og surrogati er brudd på kvinners rettigheter.

  Artikkel 4

  Kvinner har rett til å forme sine egne meninger og tanker.

  Dette inkluderer retten til å ha og ytre meninger om kjønn og kjønnsidentitet uten å bli utsatt for tvang eller straff.

  Artikkel 5

  Kvinner har rett til å møtes og til å organisere seg.

  Artikkel 7

  Kvinner har rett til egne kvinneklasser i sport.

  Artikkel 8

  Kvinner har rett til egne rom, til å telle i statistikk og til å omtale overgriperes kjønn.

  Artikkel 9

  Barn har rett til beskyttelse mot unødvendige medisinske inngrep, og til en skolegang som inneholder riktig informasjon om kjønn, biologi og reproduksjon.