Gjennom fastholding av kvinner og jenters rett til fysisk og reproduktiv integritet, skal stater:

3a) Sikre at kvinners og jenters fulle, reproduktive rettigheter, opprettholdes, og sikre at kvinner og jenter har uhindret tilgang til omfattende, reproduktiv helsehjelp.

b) Anerkjenne at skadelige praksiser, som tvangssvangerskap, og kommersiell eller altruistisk utnyttelse av kvinners reproduktive evner i forbindelse med i surrogati, er brudd på kvinners og jenters fysiske og reproduktive integritet, og skal elimineres som former for kjønnsbasert undertrykking.

c) Anerkjenne at medisinsk forskning som er rettet mot å gjøre menn i stand til å bli gravide og føde barn, er et brudd på kvinners og jenters fysiske og reproduktive integritet, og skal elimineres som en form for kjønnsbasert diskriminering.

Leave a Reply