Artikkel 3

Gjennom fastholding av kvinner og jenters rett til fysisk og reproduktiv integritet, skal stater:

3a) Sikre at kvinners og jenters fulle, reproduktive rettigheter, opprettholdes, og sikre at kvinner og jenter har uhindret tilgang til omfattende, reproduktiv helsehjelp.

b) Anerkjenne at skadelige praksiser, som tvangssvangerskap, og kommersiell eller altruistisk utnyttelse av kvinners reproduktive evner i forbindelse med i surrogati, er brudd på kvinners og jenters fysiske og reproduktive integritet, og skal elimineres som former for kjønnsbasert undertrykking.

c) Anerkjenne at medisinsk forskning som er rettet mot å gjøre menn i stand til å bli gravide og føde barn, er et brudd på kvinners og jenters fysiske og reproduktive integritet, og skal elimineres som en form for kjønnsbasert diskriminering.

Les uttalelser fra WHRC Norge med relevans til artikkel 3

Artikkel 1

Kjønn er en fysisk og biologisk karakteristikk som skiller hankjønn fra hunkjønn. Kvinner og jenters rettigheter skal ta utgangspunkt i kjønn, ikke i kjønnsidentitet.

Artikkel 2

Det bryter med eksisterende menneskerettigheter å inkludere hankjønn i kategorien mor.

Artikkel 3

Tvunget svangerskap og surrogati er brudd på kvinners rettigheter.

Artikkel 4

Kvinner har rett til å forme sine egne meninger og tanker.

Dette inkluderer retten til å ha og ytre meninger om kjønn og kjønnsidentitet uten å bli utsatt for tvang eller straff.

Artikkel 5

Kvinner har rett til å møtes og til å organisere seg.

Artikkel 7

Kvinner har rett til egne kvinneklasser i sport.

Artikkel 8

Kvinner har rett til egne rom, til å telle i statistikk og til å omtale overgriperes kjønn.

Artikkel 9

Barn har rett til beskyttelse mot unødvendige medisinske inngrep, og til en skolegang som inneholder riktig informasjon om kjønn, biologi og reproduksjon.

Skriv under på erklæringen