Til bekreftelse og påminnelse om at kvinner har rett til samme muligheter som menn til å delta aktivt i idrett og fysisk fostring

Artikkel 10 (g) i CEDAW, Kvinnekonvensjonen, fastslår at konvensjonspartene skal sikre at jenter og kvinner har «de samme muligheter til å delta aktivt i idrett og fysisk fostring» som gutter og menn.

Dette innebærer at jenter og kvinner har rett til å delta i idrett og fysisk fostring som ett enkelt kjønn.

For å sikre rettferdighet og sikkerhet for kvinner og jenter, må tilgangen for gutter og menn som hevder å ha en kvinnelige «kjønnsidentitet» til idrettslag, -konkurranser, -fasiliteter og garderober, eller lignende, som er forbeholdt jenter og kvinner, forbys som en form for kjønnsdiskriminering.

Leave a Reply