Artikkel 7

Til bekreftelse og påminnelse om at kvinner har rett til samme muligheter som menn til å delta aktivt i idrett og fysisk fostring

Artikkel 10 (g) i CEDAW, Kvinnekonvensjonen, fastslår at konvensjonspartene skal sikre at jenter og kvinner har «de samme muligheter til å delta aktivt i idrett og fysisk fostring» som gutter og menn.

Dette innebærer at jenter og kvinner har rett til å delta i idrett og fysisk fostring som ett enkelt kjønn.

For å sikre rettferdighet og sikkerhet for kvinner og jenter, må tilgangen for gutter og menn som hevder å ha en kvinnelige «kjønnsidentitet» til idrettslag, -konkurranser, -fasiliteter og garderober, eller lignende, som er forbeholdt jenter og kvinner, forbys som en form for kjønnsdiskriminering.

Les uttalelser fra WHRC Norge med relevans for artikkel 7

Artikkel 1

Kjønn er en fysisk og biologisk karakteristikk som skiller hankjønn fra hunkjønn. Kvinner og jenters rettigheter skal ta utgangspunkt i kjønn, ikke i kjønnsidentitet.

Artikkel 2

Det bryter med eksisterende menneskerettigheter å inkludere hankjønn i kategorien mor.

Artikkel 3

Tvunget svangerskap og surrogati er brudd på kvinners rettigheter.

Artikkel 4

Kvinner har rett til å forme sine egne meninger og tanker.

Dette inkluderer retten til å ha og ytre meninger om kjønn og kjønnsidentitet uten å bli utsatt for tvang eller straff.

Artikkel 5

Kvinner har rett til å møtes og til å organisere seg.

Artikkel 7

Kvinner har rett til egne kvinneklasser i sport.

Artikkel 8

Kvinner har rett til egne rom, til å telle i statistikk og til å omtale overgriperes kjønn.

Artikkel 9

Barn har rett til beskyttelse mot unødvendige medisinske inngrep, og til en skolegang som inneholder riktig informasjon om kjønn, biologi og reproduksjon.

Skriv under på erklæringen