Til påminnelse og bekreftelse om kvinners rett til politisk deltakelse basert på kjønn, skal stater:

6a) «Treffe alle egnete tiltak for å avskaffe diskriminering av kvinner i landets politiske og offentlige liv».
(CEDAW, Kvinnekonvensjonen, Artikkel 7).

Dette må inkludere alle former for diskriminering av kvinner der menn som hevder å ha kvinnelig ‘kjønnsidentitet’ inkluderes i kategorien kvinner.

Alle særskilte tiltak for å bedre kvinners tilgang til stemmerett, valgbarhet, deltakelse i utforming av statlig politikk og dens gjennomføring, det å ha offentlige verv, utføre alle former for offentlige funksjoner og deltakelse i ikke-statlige organisasjoner og foreninger rettet mot offentlighet og politikk, skal være basert på kjønn og ikke diskriminere kvinner ved å inkludere menn som hevder å ha kvinnelig ‘kjønnsidentitet’.

b) Sikre at «Når konvensjonspartene vedtar midlertidige særtiltak for å fremme faktisk likestilling mellom menn og kvinner» (CEDAW, Kvinnekonvensjonen, Artikkel 4), så skal dette kun gjelde personer av hunkjønn og skal ikke diskriminere kvinner gjennom å inkludere menn som hevder å ha kvinnelig ‘kjønnsidentitet».

Leave a Reply