Statistikk og fns bærekraftsmål

KVinner og jenter skal telle i samfunnet

Et av de viktigste verktøyene vi har for å motvirke risiko, diskriminering og utnyttelse av kvinner, er statistikk over kvinner og jenters livssituasjon.

Denne statistikken har stater som har signert på FNs kvinnekonvensjon og FNs bærekraftsmål forpliktet seg til å føre på populasjonsnivå.

For å kunne føre slik statistikk, må stater kunne differensiere mellom hunkjønn og hankjønn.

I Norge i dag er det ikke mulig å differensiere hunkjønn og hankjønn i folkeregistrert data. 

CEDAW-komiteen understreker i sin generelle anbefaling 35 viktigheten av å samle inn data og samle statistikk om utbredelsen av forskjellige former for vold mot kvinner i forhold til å utvikle effektive tiltak for å forhindre og opprettholde slik vold.

“Sexdifferensierte data er data som er kryssklassifisert etter kjønn, og som presenterer informasjon separat for menn og kvinner, gutter og jenter. Kjønnsdelte data reflekterer roller, reelle situasjoner, generelle forhold for kvinner og menn, jenter og gutter i alle aspekter av samfunnet. … Når data ikke er delt ut etter kjønn, er det vanskeligere å identifisere reelle og potensielle ulikheter. ” (UN Women, Gender Equality Glossary).
Kjønn (sex) er en spesifisert variabel i 1/4 av FNs bærekraftsmål. 

Muligheten for å kunne skille mellom hunkjønn og hankjønn i statistikk er spesielt viktig for å kunne kartlegge kvinners og jenters livssituasjon og effektiviteten av tiltak. 


Scroll to top