Statistikk og FNs Bærekraftsmål

Statistikk og fns bærekraftsmål

KVinner og jenter skal telle i samfunnet

Et av de viktigste verktøyene vi har for å motvirke risiko, diskriminering og utnyttelse av kvinner, er statistikk over kvinner og jenters livssituasjon.

Denne statistikken har stater som har signert på FNs kvinnekonvensjon og FNs bærekraftsmål forpliktet seg til å føre på populasjonsnivå.

For å kunne føre slik statistikk, må stater kunne differensiere mellom hunkjønn og hankjønn.

I Norge i dag er det ikke mulig å differensiere hunkjønn og hankjønn i folkeregistrert data. 

CEDAW-komiteen understreker i sin generelle anbefaling 35 viktigheten av å samle inn data og samle statistikk om utbredelsen av forskjellige former for vold mot kvinner i forhold til å utvikle effektive tiltak for å forhindre og opprettholde slik vold.

“Sexdifferensierte data er data som er kryssklassifisert etter kjønn, og som presenterer informasjon separat for menn og kvinner, gutter og jenter. Kjønnsdelte data reflekterer roller, reelle situasjoner, generelle forhold for kvinner og menn, jenter og gutter i alle aspekter av samfunnet. … Når data ikke er delt ut etter kjønn, er det vanskeligere å identifisere reelle og potensielle ulikheter. ” (UN Women, Gender Equality Glossary).
Kjønn (sex) er en spesifisert variabel i 1/4 av FNs bærekraftsmål. 

Muligheten for å kunne skille mellom hunkjønn og hankjønn i statistikk er spesielt viktig for å kunne kartlegge kvinners og jenters livssituasjon og effektiviteten av tiltak. 


Høringsuttalelse om forbud mot konverteringsterapi

https://youtu.be/dBVfXPxfwHo?t=8   Høringsinnspill om forbud mot konverteringsterapi    Women’s Human Rights Campaign Norge September 2021   Women’s Human Rights Campaign er en internasjonal grasrotbevegelse av

Høringsinnspill NOU 20 – Ny Barnelov

Om Women’s Human Rights Campaign Norge WHRC Norge er den norske avdelingen av Women’s Human Rights Campaign. WHRC er en internasjonal interesseorganisasjon som er etablert

Kvinner er hunkjønn og kjønnsbaserte menneskerettigheter

Det er diskriminering mot kvinner å ignorere disse rettighetene.

Det er fysisk umulig å bytte kjønn

Menn kan ikke bli kvinner.

Artikkel 9

Barn har rett til beskyttelse mot unødvendige medisinske inngrep, og til en skolegang som inneholder riktig informasjon om kjønn, biologi og reproduksjon.

Artikkel 8

Kvinner har rett til egne rom, til å telle i statistikk og til å omtale overgriperes kjønn.

Artikkel 7

Kvinner har rett til egne kvinneklasser i sport.

Artikkel 5

Kvinner har rett til å møtes og til å organisere seg.

Artikkel 4

Kvinner har rett til å forme sine egne meninger og tanker.

Dette inkluderer retten til å ha og ytre meninger om kjønn og kjønnsidentitet uten å bli utsatt for tvang eller straff.

Artikkel 3

Tvunget svangerskap og surrogati er brudd på kvinners rettigheter.

Artikkel 2

Det bryter med eksisterende menneskerettigheter å inkludere hankjønn i kategorien mor.

Artikkel 1

Kjønn er en fysisk og biologisk karakteristikk som skiller hankjønn fra hunkjønn. Kvinner og jenters rettigheter skal ta utgangspunkt i kjønn, ikke i kjønnsidentitet.

Skriv under på erklæringen om kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter

Gi en gave

Doner til WDI Norges Advokatfond