Betingelser og vilkår

Vilkår og retningslinjer for inngåelse av faste avtaler

På denne siden finner du våre vilkår og retningslinjer for donasjoner og fastgiveravtaler.

Women’s Declaration International – Norge (WDI Norge) er en frivillig medlemsorganisasjon som tilbyr medlemskap. Medlemskap etableres blant annet gjennom opprettelse av en avtale om fast betaling av medlemskapsavgift. Medlemskapsavgiften betales månedlig, og den månedlige summen er spesifisert gjennom medlemskapstype. Se WDI Norges vedtekter for mer informasjon om vilkår for medlemskap og medlemskapstype. Det er også mulig å støtte WDI Norge uten å bli medlem, ved å opprette en avtale om faste donasjoner. 

Betaling gjennom Vipps:

Faste betaling av donasjoner eller fast betaling av medlemskapsavgift: 

Gjelder faste betalinger per Vipps.

Ved signering med Vipps settes trekkdato til det samme som signeringsdato. Trekkdato kan tilpasses. Det trekkes aldri annet enn avtalt sum. Fastgiver per Vipps er tilgjengelige i app eller nettside, og trekkes fra ønsket bankkort eller -konto.

Oppsigelse av faste avtaler opprettet gjennom vipps: 

Avtaler via Vipps faste betalinger avsluttes i Vipps-appen.

Betaling gjennom kreditkort eller faktura:

Ved betaling av medlemskap eller opprettelse av faste donasjoner settes trekkdato til det samme som signeringsdato. Det trekkes aldri annet enn avtalt sum.

Oppsigelse av faste avtaler opprettet gjennom betalingskort eller faktura: Avslutt på min side eller send oppsigelse til kontakt@whrc.no

Varighet faste betalingsavtaler 

Faste betalingsavtaler avsluttes automatisk etter 1 år.

Angrerett

Inngåelse av faste betalinger:

Du har mulighet til å angre deg ved inngåelse av ordninger med faste betalinger. Med andre ord kan du si opp giveravtalen din hos oss når som helst. Dette gjelder uavhengig av hvilken betalingsmetode du bruker. 

 

Selv om det i utgangspunktet ikke er mulig å angre seg på tidligere donasjoner åpner WDI Norge for bruk av skjønn i slike situasjoner, der siste donasjon kan delvis eller helt krediteres. 

 

Vilkår ved underskrift av Erklæringen om kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter

Ved å skrive under på erklæringen om kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter, lar du Women’s Declaration International bruke navnet ditt i sitt kampanjearbeid.

Dette inkluderer at navnet ditt blir synlig på listen over de som har skrevet under på erklæringen. Vi bruker denne listen i arbeid opp mot politikere, og i arbeid for å spre informasjon om listen. 

Ved å skrive under på erklæringen godtar du også at vi sender deg nyhetsbrev og oppdateringer om kampanjen vår. Du kan melde deg av nyhetsbrevet ved å følge lenke i eposten for å avbryte abonnementet.

 

WDI Norges advokatfond

WDI Norges Advokatfond 

WDI Norge skal i henhold til sine vedtekter kunne bistå kvinner som rammes av loven om endring av juridisk kjønn. Dette gjør vi blant annet ved å samle inn midler til et advokatfond, som skal kunne benyttes av kvinner som er medlem eller støttemedlem. Disse må legge frem en forespørsel til WDI Norge om økonomisk bistand til advokat eller saksbehandler for en sak som inngår i WDI Norges oppdrag. 

Saksgang for søknad om midler fra WDI Norges Advokatfond.

Et kvinnelig medlem kan søke WDI Norge om økonomisk bistand til advokat eller saksbehandler. Det er styret som avgjør utfallet av søknaden gjennom avstemming. Bistandssummen må fastsettes gjennom skjønn, avhengig av tilgjengelige midler og/eller sakens omfang. 

Styret kan også vedta å igangsette innsamlingsaksjoner på vegne av søkeren. Innsamlede midler utbetales i henhold til bistandssummen fastsatt av styret. WDI Norge skal utvise skjønn i håndtering av overskudd og skal ikke ta ut overskudd på bekostning av søker. 

Advokatfondet samles inn og oppbevares i en av WDI Norges bankkontoer. Kontoen skal kun være dedikert til dette formålet og skal regnskapsføres.

Brukervilkår og medlemskap i WHRC Norge og whrc.no

Medlemskap

Vilkår for medlemskap

Ved innmelding samtykker du i at opplysningene du gir lagres i WDI Norges og Matriarken Forlags databaser.

Vi bruker personopplysningene dine til å kunne administrere medlemskapet ditt, og til å gjøre bruken av nettsiden lettere. Vi kan bruke informasjonen til å kontakte deg per brev, telefon og via elektroniske kanaler for å informere deg om medlemskapet, innkalling til årsmøter eller om viktige kampanjer fra WDI. Du kan se og endre opplysningene vi har lagret om deg på “Min side”.

MEDLEMSKAPETS GYLDIGHET

Medlemskapet er gyldig når innmelding er gjennomført og medlemsbetingelsene er akseptert.

Innbetalt kontingent refunderes i utgangspunktet ikke, med WDI kan gjøre en skjønnsvurdering.

Endringer kan gjøres via Min side eller ved å sende en e-post til til kontakt@whrc.no.

 

MEDLEMSKAP

Medlemskapet er gyldig når innmelding er gjennomført, medlemsbetingelsene er akseptert og kontingent er innbetalt.

For å få innvilget medlemskap, må søkeren godta betingelsene i søknadsskjemaet, og ha skrevet under på Erklæringen om kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter. Kun kvinner kan få innvilget medlemskap. 

Innbetalt kontingent refunderes i utgangspunktet ikke, men WDI kan gjøre unntak etter en skjønnsvurdering.

Endringer kan gjøres via Min side eller ved å sende en e-post til til kontakt@whrc.no.

 

PRISER

Priser for medlemskap 600kr i året, fordelt på 50 kr pr mnd.

 

UTMELDING

Meld deg ut ved å slette brukerkonto på whrc.no, ved å sende epost med erklæring om utmelding eller ved å sende melding via kontaktskjema.

Unnlatt betaling av kontingent til WDI Norge gjelder også som utmelding.

 

ENDRING AV VILKÅR

WDI Norge forbeholder seg retten til å gjøre små endringer på ovennevnte vilkår.
Vesentlige endringer i vilkårene vil bli varslet til medlemmer gjennom epost.

Høringsuttalelse om forbud mot konverteringsterapi

https://youtu.be/dBVfXPxfwHo?t=8   Høringsinnspill om forbud mot konverteringsterapi    Women’s Human Rights Campaign Norge September 2021   Women’s Human Rights Campaign er en internasjonal grasrotbevegelse av

Høringsinnspill NOU 20 – Ny Barnelov

Om Women’s Human Rights Campaign Norge WHRC Norge er den norske avdelingen av Women’s Human Rights Campaign. WHRC er en internasjonal interesseorganisasjon som er etablert

Kvinner er hunkjønn og kjønnsbaserte menneskerettigheter

Det er diskriminering mot kvinner å ignorere disse rettighetene.

Det er fysisk umulig å bytte kjønn

Menn kan ikke bli kvinner.

Artikkel 9

Barn har rett til beskyttelse mot unødvendige medisinske inngrep, og til en skolegang som inneholder riktig informasjon om kjønn, biologi og reproduksjon.

Artikkel 8

Kvinner har rett til egne rom, til å telle i statistikk og til å omtale overgriperes kjønn.

Artikkel 7

Kvinner har rett til egne kvinneklasser i sport.

Artikkel 5

Kvinner har rett til å møtes og til å organisere seg.

Artikkel 4

Kvinner har rett til å forme sine egne meninger og tanker.

Dette inkluderer retten til å ha og ytre meninger om kjønn og kjønnsidentitet uten å bli utsatt for tvang eller straff.

Artikkel 3

Tvunget svangerskap og surrogati er brudd på kvinners rettigheter.

Artikkel 2

Det bryter med eksisterende menneskerettigheter å inkludere hankjønn i kategorien mor.

Artikkel 1

Kjønn er en fysisk og biologisk karakteristikk som skiller hankjønn fra hunkjønn. Kvinner og jenters rettigheter skal ta utgangspunkt i kjønn, ikke i kjønnsidentitet.

Skriv under på erklæringen om kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter

Gi en gave

Doner til WDI Norges Advokatfond