Betingelser og vilkår

Vilkår ved underskrift av Erklæringen om kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter

Ved å skrive under på erklæringen om kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter, lar du Women’s Human Rights Campaign bruke navnet ditt i sitt kampanjearbeid.

Dette inkluderer at navnet ditt blir synlig på listen over de som har skrevet under på erklæringen. Vi bruker denne listen i arbeid opp mot politikere, og i arbeid for å spre informasjon om listen. 

Ved å skrive under på erklæringen godtar du også at vi sender deg nyhetsbrev og oppdateringer om kampanjen vår. Du kan melde deg av nyhetsbrevet ved å følge lenke i eposten for å avbryte abonnementet.


Brukervilkår og medlemskap i WHRC Norge og whrc.no

Medlemskap

Vilkår for medlemskap

Ved innmelding samtykker du i at opplysningene du gir lagres i WHRC Norges og Matriarken Forlags medlemsdatabase.

Vi bruker personopplysningene dine til å kunne administrere medlemskapet ditt, og til å gjøre bruken av nettsiden lettere. Vi kan bruke informasjonen til å kontakte deg per brev, telefon og via elektroniske kanaler for å informere deg om medlemskapet, innkalling til årsmøter eller om viktige kampanjer fra WHRC Norge. Du kan se og endre opplysningene vi har lagret om deg på “Min side”.

 

MEDLEMSKAPETS GYLDIGHET


Kun kvinner kan få innvilget medlemskap.  Menn kan delta som allierte, men ikke som medlemmer.


Medlemskapet er gyldig når innmelding er gjennomført og medlemsbetingelsene er akseptert.

Innbetalt kontingent refunderes ikke.

Endringer kan gjøres via Min side eller ved å sende en e-post til til kontakt@whrc.no.


FULLT MEDLEMSKAP

Medlemskapet er gyldig når innmelding er gjennomført, medlemsbetingelsene er akseptert og kontingent er innbetalt.

Medlemskap opprettes når det opprettes bruker på whrc.no i kombinasjon med betalt medlemskontigent.

For å få innvilget fullt medlemskap, må søkeren godta betingelsene i søknadsskjemaet, og ha skrevet under på Erklæringen om kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter. Kun kvinner kan få innvilget fullt medlemskap. 

Innbetalt kontingent refunderes ikke.

Endringer kan gjøres via Min side eller ved å sende en e-post til til kontakt@whrc.no.


PRISER

Priser for medlemskap er 150 kr for fullt medlemskap, og 300 kr for støttemedlemmer. 


TILGANG TIL MEDLEMSSIDER

Ved innbetalt medlemskontigent, vil det opprettes en bruker for deg på medlemssiden. Du vil få tilgang til denne siden via loggin på whrc.no.

UTMELDING

Meld deg ut ved å slette brukerkonto på whrc.no, eller ved å sende epost med erklæring om utmelding.

Unnlatt betaling av kontingent til WHRC Norge gjelder også som utmelding.

 

ENDRING AV VILKÅR

WHRC Norge forbeholder seg retten til å gjøre små endringer på ovennevnte vilkår.
Vesentlige endringer i vilkårene vil bli varslet til medlemmer gjennom epost.

Høringsuttalelse om forbud mot konverteringsterapi

https://youtu.be/dBVfXPxfwHo?t=8   Høringsinnspill om forbud mot konverteringsterapi    Women’s Human Rights Campaign Norge September 2021   Women’s Human Rights Campaign er en internasjonal grasrotbevegelse av

Høringsinnspill NOU 20 – Ny Barnelov

Om Women’s Human Rights Campaign Norge WHRC Norge er den norske avdelingen av Women’s Human Rights Campaign. WHRC er en internasjonal interesseorganisasjon som er etablert

Kvinner er hunkjønn og kjønnsbaserte menneskerettigheter

Det er diskriminering mot kvinner å ignorere disse rettighetene.

Det er fysisk umulig å bytte kjønn

Menn kan ikke bli kvinner.

Artikkel 9

Barn har rett til beskyttelse mot unødvendige medisinske inngrep, og til en skolegang som inneholder riktig informasjon om kjønn, biologi og reproduksjon.

Artikkel 8

Kvinner har rett til egne rom, til å telle i statistikk og til å omtale overgriperes kjønn.

Artikkel 7

Kvinner har rett til egne kvinneklasser i sport.

Artikkel 5

Kvinner har rett til å møtes og til å organisere seg.

Artikkel 4

Kvinner har rett til å forme sine egne meninger og tanker.

Dette inkluderer retten til å ha og ytre meninger om kjønn og kjønnsidentitet uten å bli utsatt for tvang eller straff.

Artikkel 3

Tvunget svangerskap og surrogati er brudd på kvinners rettigheter.

Artikkel 2

Det bryter med eksisterende menneskerettigheter å inkludere hankjønn i kategorien mor.

Artikkel 1

Kjønn er en fysisk og biologisk karakteristikk som skiller hankjønn fra hunkjønn. Kvinner og jenters rettigheter skal ta utgangspunkt i kjønn, ikke i kjønnsidentitet.

Skriv under på erklæringen om kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter