Rett til rettferdige vilkår i idrett

kvinners rettigheter inkluderer

rett til rettferdige vilkår i idrett

Kvinner og jenter har rett til å trygge og rettferdige vilkår for deltakelse i sport.
Skriv under på vår underskriftskampanje for å bevare kvinneidretten og jenters rett til rettferdige vilkår!

Hankjønn i kvinneidrett er juks! 

Artikkel 10 bokstav g i CEDAW ber statspartene om å sikre at kvinner har de samme mulighetene som menn til å delta aktivt i idrett og kroppsøving.

På grunn av de fysiologiske forskjellene mellom kvinner og menn, fordrer denne retten at visse sportslige aktiviteter er segreregert etter kjønn.

Når menn som påstår kvinnelige ‘kjønnsidentiteter’ er i stand til å delta i kvinners sportslige aktiviteter med ett kjønn, blir kvinner utsatt for en urettferdig konkurransemessig ulempe, og de kan plasseres i økt risiko for fysisk skade.

Dette undergraver kvinners og jenters evne til å ha de samme mulighetene som menn til å delta i idrett, og utgjør derfor en form for diskriminering av kvinner og jenter, som bør elimineres.

Skriv under på vår underskriftskampanje for å bevare kvinneidretten og jenters rett til rettferdige vilkår!

Artikkel 7

Til bekreftelse og påminnelse om at kvinner har rett til samme muligheter som menn til å delta aktivt i idrett og fysisk fostring

Artikkel 10 (g) i CEDAW, Kvinnekonvensjonen, fastslår at konvensjonspartene skal sikre «de samme muligheter til å delta aktivt i idrett og fysisk fostring» for jenter og kvinner som for gutter og menn.

Dette må innebære tilrettelegging for muligheter for jenter og kvinner til å delta i idrett og fysisk fostring som ett enkelt kjønn. For å sikre rettferdighet og sikkerhet for kvinner og jenter, må tilgangen for gutter og menn som hevder å ha en kvinnelige «kjønnsidentitet» til idrettslag, -konkurranser, -fasiliteter og garderober, eller lignende, som er forbeholdt jenter og kvinner, forbys som en form for kjønnsdiskriminering.

WHRC Norge har skrevet brev til Norges Idrettsforbund og særforbundene, hvor vi etterspør avklaring om kvinners og jenters rettigheter i norsk idrett. 

Les brevet her

Høringsuttalelse om forbud mot konverteringsterapi

https://youtu.be/dBVfXPxfwHo?t=8   Høringsinnspill om forbud mot konverteringsterapi    Women’s Human Rights Campaign Norge September 2021   Women’s Human Rights Campaign er en internasjonal grasrotbevegelse av

Høringsinnspill NOU 20 – Ny Barnelov

Om Women’s Human Rights Campaign Norge WHRC Norge er den norske avdelingen av Women’s Human Rights Campaign. WHRC er en internasjonal interesseorganisasjon som er etablert

Kvinner er hunkjønn og kjønnsbaserte menneskerettigheter

Det er diskriminering mot kvinner å ignorere disse rettighetene.

Det er fysisk umulig å bytte kjønn

Menn kan ikke bli kvinner.

Artikkel 9

Barn har rett til beskyttelse mot unødvendige medisinske inngrep, og til en skolegang som inneholder riktig informasjon om kjønn, biologi og reproduksjon.

Artikkel 8

Kvinner har rett til egne rom, til å telle i statistikk og til å omtale overgriperes kjønn.

Artikkel 7

Kvinner har rett til egne kvinneklasser i sport.

Artikkel 5

Kvinner har rett til å møtes og til å organisere seg.

Artikkel 4

Kvinner har rett til å forme sine egne meninger og tanker.

Dette inkluderer retten til å ha og ytre meninger om kjønn og kjønnsidentitet uten å bli utsatt for tvang eller straff.

Artikkel 3

Tvunget svangerskap og surrogati er brudd på kvinners rettigheter.

Artikkel 2

Det bryter med eksisterende menneskerettigheter å inkludere hankjønn i kategorien mor.

Artikkel 1

Kjønn er en fysisk og biologisk karakteristikk som skiller hankjønn fra hunkjønn. Kvinner og jenters rettigheter skal ta utgangspunkt i kjønn, ikke i kjønnsidentitet.

Skriv under på erklæringen om kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter

Gi en gave

Doner til WDI Norges Advokatfond