kvinners rettigheter inkluderer

rett til rettferdige vilkår i idrett

Kvinner og jenter har rett til å trygge og rettferdige vilkår for deltakelse i sport.
Skriv under på vår underskriftskampanje for å bevare kvinneidretten og jenters rett til rettferdige vilkår!

Hankjønn i kvinneidrett er juks! 

Artikkel 10 bokstav g i CEDAW ber statspartene om å sikre at kvinner har de samme mulighetene som menn til å delta aktivt i idrett og kroppsøving.

På grunn av de fysiologiske forskjellene mellom kvinner og menn, fordrer denne retten at visse sportslige aktiviteter er segreregert etter kjønn.

Når menn som påstår kvinnelige ‘kjønnsidentiteter’ er i stand til å delta i kvinners sportslige aktiviteter med ett kjønn, blir kvinner utsatt for en urettferdig konkurransemessig ulempe, og de kan plasseres i økt risiko for fysisk skade.

Dette undergraver kvinners og jenters evne til å ha de samme mulighetene som menn til å delta i idrett, og utgjør derfor en form for diskriminering av kvinner og jenter, som bør elimineres.

Skriv under på vår underskriftskampanje for å bevare kvinneidretten og jenters rett til rettferdige vilkår!

Artikkel 7

Til bekreftelse og påminnelse om at kvinner har rett til samme muligheter som menn til å delta aktivt i idrett og fysisk fostring

Artikkel 10 (g) i CEDAW, Kvinnekonvensjonen, fastslår at konvensjonspartene skal sikre «de samme muligheter til å delta aktivt i idrett og fysisk fostring» for jenter og kvinner som for gutter og menn.

Dette må innebære tilrettelegging for muligheter for jenter og kvinner til å delta i idrett og fysisk fostring som ett enkelt kjønn. For å sikre rettferdighet og sikkerhet for kvinner og jenter, må tilgangen for gutter og menn som hevder å ha en kvinnelige «kjønnsidentitet» til idrettslag, -konkurranser, -fasiliteter og garderober, eller lignende, som er forbeholdt jenter og kvinner, forbys som en form for kjønnsdiskriminering.

WHRC Norge har skrevet brev til Norges Idrettsforbund og særforbundene, hvor vi etterspør avklaring om kvinners og jenters rettigheter i norsk idrett. 

Les brevet her

Scroll to top