Kampanjer

Hjelp oss å nå 500 underskrifter!

Hjelp oss å nå ut med kampanjen vår!
Warning: Undefined property: stdClass::$sendy_enable in /customers/5/2/5/whrc.no/httpd.www/wp-content/plugins/speakout/includes/class.petition.php on line 1057 Warning: Undefined property: stdClass::$sendy_api_key in /customers/5/2/5/whrc.no/httpd.www/wp-content/plugins/speakout/includes/class.petition.php on line 1058 Warning: Undefined property: stdClass::$sendy_server in /customers/5/2/5/whrc.no/httpd.www/wp-content/plugins/speakout/includes/class.petition.php on line 1059 Warning: Undefined property: stdClass::$sendy_list_id in /customers/5/2/5/whrc.no/httpd.www/wp-content/plugins/speakout/includes/class.petition.php on line 1060 Warning: Attempt to read property "address_required" on string in /customers/5/2/5/whrc.no/httpd.www/wp-content/plugins/speakout/includes/widget.php on line 420

 

0 signatures = 0% of goal

0
500

Erklæring om kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter!

**your signature**

 

Hjelp oss å nå 500 underskrifter!

Hjelp oss å nå ut med kampanjen vår!

WHRC mener FNs Kvinnekonvensjon og kvinners rettigheter må forstås som basert i biologisk kjønn. 

Nedslagsfeltet for endringene på definisjonen av kjønn er stort og rammer rettigheter forbundet med blant annet helserett, arbeidsrett, diskrimineringsvern, foreldreskap, barn, opplæringsloven og statistikk.

WHRC Norge jobber med kampanjer for flere felt.

Warning: Undefined property: stdClass::$sendy_enable in /customers/5/2/5/whrc.no/httpd.www/wp-content/plugins/speakout/includes/class.petition.php on line 1057 Warning: Undefined property: stdClass::$sendy_api_key in /customers/5/2/5/whrc.no/httpd.www/wp-content/plugins/speakout/includes/class.petition.php on line 1058 Warning: Undefined property: stdClass::$sendy_server in /customers/5/2/5/whrc.no/httpd.www/wp-content/plugins/speakout/includes/class.petition.php on line 1059 Warning: Undefined property: stdClass::$sendy_list_id in /customers/5/2/5/whrc.no/httpd.www/wp-content/plugins/speakout/includes/class.petition.php on line 1060 Warning: Attempt to read property "address_required" on string in /customers/5/2/5/whrc.no/httpd.www/wp-content/plugins/speakout/includes/widget.php on line 420

 

1 signatures

Bevar kvinneidretten!

 

Idrett

Bevar kvinneidretten!

Kvinner og jenter har rett til rettferdige vilkår i idrett.
Norges Idrettsforbund må forholde seg til FNs kvinnekonvensjon artikkel 10 g og artikkel 13, og sikre kvinner og jenter retten til kjønnsdelte klasser også i breddeidretten. 

Helse

Helsevesenet må forholde seg til biologisk kjønn

I Norge i dag har vi ingen offisielle registre som reflekterer menneskers biologiske kjønn. Før introduksjonen av selvidentifisering av kjønn, reflekterte det nest siste sifferet i personummeret hvorvidt et individ er hunkjønn eller hankjønn. Etter selvidentifisering av kjønn, sluttet personnummeret å referere til biologisk kjønn for alle. 

Helsevesenet bruker personnummer for å registrere kjønn i en rekke sammenhenger: for pasienter, for donorer, for varsling av bivirkninger. 

Helsevesenet bruker også personnummer for å registrere kjønn på leger, sykepleiere og helsefagsarbeidere.

Loven om juridisk kjønn ble ikke konsekvensutredet for konflikter med andre rettigheter eller for praktiske problemstillinger. 

Vi ber om at helsevesenet forholder seg til biologisk kjønn, og umiddelbart iverksetter tiltak for å kunne registrere biologisk kjønn på tvers av sine tjenester. 

Bruk av personnummer for registrering av kjønn medfører at

  • kvinnelige bloddonorer kan registreres som menn 

plasma fra kvinner kan føre til dødsfall av mottakere

  • kvinnelige pasienter mottar K+ blod

hunkjønn med personnummer som reflekterer mannlig kjønnsidentitet risikerer å motta feil type blodoverføring 

  • rett til å velge kjønn på leger og pleiere

Pleiemottakere og pasienter har rett til å kunne velge hvilket kjønn leger eller pleiere som skal utføre visse tjenester. Eldre kvinner har rett til å kunne velge kvinnelige pleiere. Kvinner har rett til å kunne velge kvinnelige gynekologer. 

Selvidentifisering av kjønn fratar kvinner og pasienter denne retten. 

  • Innrapportering av bivirkninger

Ring fastlegen din og spør hvordan kjønn registreres ved innrapportering av bivirkninger! 

Forholder de seg til personnummer? Forholder de seg til biologisk kjønn eller forholder de seg til kjønnsidentitet?

Helse - barn med identitetsforstyrrelse

Barn og mindreårige har rett til omsorg som tar hensyn til deres fysiske og mentale umodenhet. I Norge er det foreldre som står ansvarlige for å gi eller å holde igjen samtykke til behandling av barn og mindreårige med kjønnsidenitetsforstyrrelse/kjønnsdysfori/kjønnsinkongruens. 

Foreldre har rett til riktig informasjon om  konsekvensene av bruk av pubertetsblokkere, og om alternativer. 

Når foreldre som har mottatt veiledning fra offisielle støttegrupper rapporterer at de “ikke har noe annet valg” enn å la barna selv bestemme, indikerer dette en alvorlig svikt i oppfølgingen av foreldre, og et brudd på barns rettigheter. 

I England har det nylig blitt gjort en vurdering av om mindreårige er i stand til å gi informert samtykke til bruk av pubertetsblokkere. Vurderingen fant at dette er høyst usannsynlig. Som konsekvens har den engelske helsetjenesten avsluttet all bruk av pubertetsblokkere, fordi bruken av dem bryter med barns menneskerettigheter. 

Skotland har også igangsatt juridisk vurdering av bruken av pubertetsblokkere på mindreårige. 

Barn er ikke i stand til å gi informert samtykke om bruken av pubertetsblokkere fordi bruken inkluderer risiko for tap av fertilitet og seksualfunksjon. Mindreårige er ikke istand til å forstå omfanget av et slikt tap, fordi de aktuelle kandidatene for pubertetsblokkere ikke er kjønnsmodne, og med dette verken forstår seksualfunksjon eller fertilitet. 

I tillegg til dette er det å insistere på å motta “kjønnsbekreftende behandling” en vesentlig del av hvordan diagnosene kjønnsidentitetsforstyrrelse/kjønnsdysfori/kjønnsiknongruens manifesterer seg. Det er derfor usannsynlig at barn og mindreårige med denne diagnosen vil avvise “kjønnsbekreftende behandling”, uannsett hvor mye informasjon de får om risiko for tap av seksualfunksjon og fertilitet. 

Pubertetsblokkere er kategorisert som eksperimentell behandling. Det eksisterer ingen langtidsstudier som dokumenterer de fysiske effektene av pubertetsblokkere. Men det man vet er at puberteten er en viktig del av menneskers neurologiske modningsprosess, og at puberteten i seg selv er den beste behandlingen mot identitetsforstyrreler i barndommen. Ved å frarøve mindreårige en naturlig pubertet, frarøver man dem også for en viktig neurologisk utvikling. Argumentet for hvorfor dette skulle være forsvarlig var basert på en falsk fortelling om at mindreårige som ikke mottar behandling har høyere risiko for selvmord. Det eksisterer ingen bevis på at dette er sant. I flere land har helsevesenet  gjennomgått sine rutiner og omtaler av hensikten for bruk av pubertetsblokkere, fordi informasjonen de har mottat fra pressgrupper har vist seg å være feil. 

Behandlingen av kjønnsinkongruens/dysfori/identitetsforstyrrelse i barn og mindreårige er en av vår tids verste medisinske skandaler, og har spesielt rammet tenåringsjenter.

Kontakt din stortingsrepresentant og spør hvordan de skal gå frem for å forsikre at barn og mindreårige i Norge ikke utsettes for irreversibel medisinsk eksperimentering.

 

Ytringsfrihet i grunnskolen

Det eksisterer kun to kjønn i mennesker. Allikevel blir barn og unge fortalt på grunnskolen at det eksisterer mange kjønn, og at kjønn defineres av identitet og stereotypiske preferanser/oppførsler, fremfor av en organismes potensiale for å produsere store eller små kjønnsceller. 

ung.no informerer barn om at det er diskriminering av lærere om de benekter eksistensen av flere typer kjønn i mennesker, og aktivitetsplaner levert av politiske pressgrupper til grunnskolen, legger opp til at det å forholde seg til biologisk kjønn kan føre til reduserte karakterer eller stryk, eller sosial utestengelse. 

Barn og unge har rett til en utdannelse som har grunnlag i demokratiske, kulturelle og vitenskapelige prinispper. Å påføre barn og unge et læringsmiljø der de risikerer tap av karakterer og av venner for å forholde seg til biologisk kjønn, er brudd på opplæringsloven. 

Ring skolen din og informer dem om at du ikke godtar bruk av politiske pressgrupper i skolen, at du ikke godtar at ytringsfriheten til lærere og elever skrenkes inn, og at du ikke godtar at elever læres opp i gruppetenk som benekter virkeligheten. 

Ytringsfrihet og offentlige rom

Biblioteker spiller en viktig funksjon i å gi mennesker ytringsrom, blant annet ved at lokalene leies ut til arrangementer. I Canada har biblioteker blitt utsatt for aggressiv aktivisme for å sensurere kvinner. 

Ring ditt bibliotek og fortell dem at du støtter J.K Rowling og at du vil støtter et bibliotek i å arrangere eventer, både for Harry Potter eller for kvinner. 

 

 

Er det en sak du vil gjøre WHRC Norge oppmerksom på?

Send oss en epost eller fyll inn skjemaet under.