Søk om å bli fullt medlem

Bli medlem i WHRC Norge!

WHRC Norge jobber for å bevare kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter. Dette gjør vi blant annet ved å holde oss oppdaterte på lovendringsforslag og skrive høringsinnspill. Vi jobber også med å informere organisasjoner og instanser om at loven om juridisk kjønn har ført til at folkeregistrerte opplysninger ikke lenger refrerer til biologisk kjønn.

Vi har to typer medlemskap og som støttemedlem.

For å bli fullt medlem må man være kvinne, ha lest, forstått og støtte erklæringen om kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter. Fullt medlemskap innebærer noe frivillighetsarbeid, hovedsakelig til utarbeidelse av tekst, deltakelse i offentlige debatter og at man er et ansikt utad for erklæringen og WHRC Norge. Fullt medlemskap innebærer også stemmerett på årsmøter.

Alle kan bli støttemedlem. Støttemedlemmer blir invitert til årsmøter men har ikke stemmerett. 

 

  Kjønn

  Hvilke språk er du god på?

  Om Erklæringen – vennligst angi følgende:

  Women’s Human Rights Campaign Norge er en feministforening.
  Dette betyr at vi jobber for å forsvare og for å få bekreftet alle kvinners og jenters kjønnsbaserte rettigheter, og at vi tar avstand fra et hvert brudd på slike rettighetene.

  Vi anser prostitusjon og pornografi som seksuell utnyttelse og seksuelt motivert menneskehandel av kvinner og jenter, og at dette er betydelige uttrykk for og former for menns vold. Denne formen for vold er skadelig, spesielt for kvinner og jenter. Vi anser også prostitusjon og pornografi som former for systemisk kontroll av alle kvinner og jenter, og som alvorlige overtredelser som må forebygges og elimineres.

  Vi bekrefter og forsvarer alle kvinners og jenters fysiske autonomi og reproduksjonsrettigheter. Dette inkluderer at kvinner og jenter har rett til, og tilgang til, å kunne få trygg, lovlig og rimelig abort når de ber om det, uhindret tilgang til prevensjonsmidler og retten til å avvise moderskap.

  Vi er i mot alle former for surrogati, uannsett om de er altruistiske eller kommersielle, og uavhengig av om det er lovlig eller ulovlig. Surrogati er en alvorlig form for utnyttelse av kvinner og jenter, spesielt der kvinner og jenter lever i undertrykkelse som følge av fattigdom og vold.

  Skriv noen ord om kjønnsbaserte rettigheter og hvordan dette påvirker kvinner.

  Fortell oss hvilke erfaringer du ønsker å bidra med i frivillighetsarbeid!