kampanje

Kampanje – I alle sammenhenger der kjønn har juridisk eller administrativ relevans, må biologisk kjønn legges til grunn, ikke kjønnsidentitet

Kvinner er hunkjønn og har kjønnsbaserte menneskerettigheter!

Til Storting og regjering!

 

Juridisk kjønn har en administrativ funksjon som blir meningsløs om kjønn ikke referer til biologi.
I mange tilfeller fører det også til konflikter med kvinners og barns rettigheter.

Jeg krever derfor følgende:

I alle sammenhenger der kjønn har administrativ, medisinsk eller juridisk relevans, må biologisk kjønn legges til grunn, ikke kjønnsidentitet.

Med vennlig hilsen

Undertegnede: