Day: 25 September 2020

Erklæring om kvinners kjønnsbaserte rettigheter

For å bekrefte kvinners kjønnsbaserte rettigheter, inkludert kvinners rett til fysisk og reproduktiv integritet; og eliminering av alle former for diskriminering av kvinner og jenter som følge av at kategorien kjønn erstattes med “kjønnsidentitet”, og fra morsfunksjonen som ligger til grunn for ‘surrogati’, og beslektet praksis.