Month: September 2020

WHRC Norge om Prop 66L

Kvinner er hunkjønn. Hunkjønn er den av artene som møter all risiko i forbindelse med reproduksjon. For mennesker inkluderer denne risikoen sosiale, økonomiske, juridiske og fysiske faktorer. Kvinners rettigheter er utformet for å motvirke slik risiko. Å fjerne ordet «kvinne» og å endre på definisjonen av kjønn, sletter i praksis kvinners rettigheter, og er et angrep på kvinners menneskerettigheter.

Erklæring om kvinners kjønnsbaserte rettigheter

For å bekrefte kvinners kjønnsbaserte rettigheter, inkludert kvinners rett til fysisk og reproduktiv integritet; og eliminering av alle former for diskriminering av kvinner og jenter som følge av at kategorien kjønn erstattes med “kjønnsidentitet”, og fra morsfunksjonen som ligger til grunn for ‘surrogati’, og beslektet praksis.