Day: 4 November 2020

Om stortingets første behandling av prop 66 L

Vi oppfordrer stortingsrepresentantene til å lese Erklæringen om kvinners kjønnsbaserte rettigheter, som viser hvordan konseptet kjønnsidentitet fører til konflikter med kvinners rettigheter, og at disse rettighetene og konfliktene tas med i vurderingene om hvordan man kan gi sårbare grupper bedre rettsvern i Norge.

Marit, Viken

“Fordi hunnkjønn blir utsatt for grusomme og systematiske overgrep verden over, hver eneste dag.”

Gislaug Lillebø, Trønderlag

“Fordi rettigheter forbundet med kjønnsidentitet bryter med kvinners eksisterende rettigheter slik de er i dag.”

Anonym #28, Innlandet

“Sikre kvinners rettsvern.”