Month: November 2020

Anonym #35, Utlandet

“Kvindekamp bør ikke forbydes.”

Anonym #34, Vestfold og Telemark

“Fordi jeg mener at det er en menneskerett for kvinner å få være i fred i garderober og offentlige rom der det er naturlig med kun kvinner. Det er også en menneskerett å få lov til å mene at tradisjonell kjønnsforståelse er det normale og vitenskapelig riktige. Barn bør også beskyttes mot radikal kjønnsideologi fordi de er ikke modne og er ikke fullt utviklet til å forstå konsekvensene selv.”

Anonym #33, Oslo

“Statistikken blir jo helt feil. Vi får en statistikk der det ser ut som om kvinner voldtar og knivstikker en masse.”

Anonym #31, Vestland

“For det er hva som er rett.”

Anonym #30, Viken

“Dette skulle være en selvfølge.”

Elisabeth Barth, Vestfold og Telemark

“Fantasikjønn finnes ikke! Det er forestillinger.”

Om stortingets første behandling av prop 66 L

Vi oppfordrer stortingsrepresentantene til å lese Erklæringen om kvinners kjønnsbaserte rettigheter, som viser hvordan konseptet kjønnsidentitet fører til konflikter med kvinners rettigheter, og at disse rettighetene og konfliktene tas med i vurderingene om hvordan man kan gi sårbare grupper bedre rettsvern i Norge.

Marit, Viken

“Fordi hunnkjønn blir utsatt for grusomme og systematiske overgrep verden over, hver eneste dag.”