ordbok

Kjønnsidentitet

Kjønnsidentitet er definert som en subjektiv og personlig oppfattelse av hvilket eller hvilke kjønn man er, uavhengig av hva man ble født som. Subjektive og personlige oppfattelser er et spørsmål om livssyn og trosoppfattelser. Alle har rett til å forme sitt eget livssyn, og har rett til frihet for trakassering for sitt livssyn.