biologi

Artikkel 1

Det bryter med eksisterende menneskerettigheter å inkludere hankjønn i kategoriene kvinne, jente, lesbisk og mor.