Day: 21 January 2021

Høringsuttalelse om økonomisk kompensasjon for eggdonasjon

I lys av at ordet kvinne fjernes fra lovverk og fra betydningen “mor”, mener vi økonomisk kompensasjon for donasjon av ova legger opp til statlig, systematisk, usynliggjort diskriminering av kvinner.