artikkel 7

Rett til rettferdige vilkår i idrett

Kvinner og jenter har rett til å trygge og rettferdige vilkår for deltakelse i sport.

Til Idrettsforbundet og særforbundene

Hvordan vil dere jobbe fremover for å sikre at jenter og kvinner beholder sine rettigheter til å delta trygt, rettferdig og med reell mulighet for fremgang i idretten?