Month: March 2021

Submission to the Report on Gender, Sexual Orientation and Gender Identity

Gender is a harmful social construct, which is called in CEDAW, ‘stereotyped
roles’. Indeed, Article 5 of CEDAW says that ‘States Parties shall take all appropriate
measures’, ‘To modify the social and cultural patterns of conduct of men and women, with
a view to achieving the elimination of prejudices and customary and all other practices
which are based on the idea of the inferiority or the superiority of either of the sexes or
on stereotyped roles for men and women.’ Sex stereotypes are not something to be
celebrated but to be abolished in order to create women’s equality.

Submission to Women and Equalities Committee on Reform of the Gender Recognition Act

The WHRC submission focusses on the way in which any legislation which
enables men with female gender identities to enter the category of women
threatens women’s human rights. It argues that the introduction of the concept
of ‘gender identity’ to legislation in any way is in violation of the UK’s
obligations as a party to the Convention on the Elimination of All Forms of
Violence Against Women (CEDAW)

Christina Ellingsen

Christina Ellingsen

Høsten 2020 ble min arbeidsgiver ved OsloMet kontaktet med en oppfordring om å gi meg sparken. Jeg hadde deltatt i et kommentarfelt på sosiale media der jeg uttrykte at kjønn er en biologisk egenskap for reproduksjon, og at det ikke er trygt å oppfordre barn til å kontakte fremmede mennesker på internett som inviterer til klemmer. Dette førte til at jeg ble anklaget for å være en trussel mot studenter.

Dette er en form for trakassering som hundrevis av kvinner i akademia har blitt utsatt for, og som tusenvis av kvinner er redde for. Trusselen om å miste inntektsgrunnlaget fører til at kvinner selvsensurerer fra å ytre seg om helt grunnelggende, objektive fakta – og fra å ytre seg om grunnleggende fakta som er helt essensielle for kvinners likestillingsarbeid. 

En aktivisme som retter seg mot å begrense akademisk frihet, som systematisk trakasserer kvinner og som truer kvinner til stillhet, er kvinnefiendtlig og bryter med kvinners menneskerettigheter. Argumentene som legitimerer trakasseringen og truslene mot kvinner er basert på pseudovitenskapelig og ideologisk motivert vranglære. Nedslagsfeltet av at pseudovitenskapelige forestillinger om hjernekjønn og sjelekjønn er stort, og fører til konflikter i barneloven, helseloven, opplæringsloven, i tillegg til at de bryter med kvinners kjønnsbaserte rettigheter. 

Jeg har derfor startet matriarken.no og WHRC Norge. Jeg mener det å forsvare kvinners kjønnsbaserte rettigheter er en av de viktigste samfunnsutfordringene vi står ovenfor, og jobber derfor med dette på frivillig basis.

Jeg er fullstendig avhengig av donasjoner for å kunne fortsette dette arbeidet – og setter stor pris på alle bidrag!

Christina Ellingsen er leder av WHRC Norge, og grunnlegger av matriarken.no. 

Ellingsen er utdannet i bioteknologi og kjemi ved OsloMet – Storbyuniversitetet og i kritisk kultur og kommunikasjonsstudier ved University of Greenwich, UK. 

Kontakt på christina@whrc.no

Tviholder på kvinnen – Klassekampen 12.02.21

 

Open letter: Stop the harassment of women in academia

University of Melbourne must oppose all forms of targeted harassment against staff members engaged in the protection of women's sex-based rights!

To: Prof Duncan Maskell (Vice Chancellor) and Prof Russell Goulborne (Dean of Arts)  

We are writing in response to the witchhunt of Associate Professor Holly Lawford-Smith by some staff members and students. The scale of this campaign against an academic is unprecedented and a matter of international concern. We urge the University of Melbourne and the Faculty of Arts to make clear their opposition to all forms of targeted harassment against staff members who are engaged in the protection of women’s sex-based rights.  

Women’s Human Rights Campaign is an international women’s organisation that has emerged in reaction to increasing efforts to remove women’s sex-based rights through the inclusion of men with female ‘gender identities’ in the category of women. Our Declaration on Women’s Sex-Based rights has been signed by more than 15,000 individuals and 313 organisations from 127 countries. It has been translated to in18 languages and our organisation is present in more than 30 countries. 

The Women’s Human Rights Campaign works to ensure that women’s sex-based rights and the rights of the child are considered when new legislation is introduced, in particular in relation to legislation that replaces sex-based rights with rights pertaining to ‘gender identity. The WHRC is part of a resurgent international women’s liberation movement which has been spurred into action on this issue. 

Women and organisations that speak in defence of women’s sex-based rights have been subject to high levels of threats, including threats of death and of rape, intimidation and harassment in many countries and situations. On 19 February an effigy of the Deputy Prime Minister of Spain, Carmen Calvo, was hung from a tree in Spain in response to her criticism of gender identity legislation.

Freedom of expression is one of the most fundamental of human rights. When it is suppressed, women are excluded from the democratic process.  Dr Lawford-Smith needs full support to ensure that her workplace is safe from bullying and to support her speech rights.  

Dr Lawford-Smith initiated a powerful project that invites women to join together to share their stories about experiences in which their rights to safety and dignity were violated. The aim of this project was to provide women and girls with a safe arena to speak about sensitive issues, and to illuminate female experiences that are otherwise ignored or suppressed. In response, many University of Melbourne staff members, who do not recognize the legitimacy of women’s concern about conflicts between sex-based rights and ‘gender-identity’ rights, signed a statement saying that her freedom of expression should be curtailed.  

The academy is a most important place to support women’s freedom of expression. We urge you to show your strong support for women’s right to participate in public discourse without harassment. 

Christina Ellingsen
Jo Brew
Sheila Jeffreys

on behalf of the Women’s Human Rights Campaign.