Om WHRC Norge

WHRC er en internasjonal interesseorganisasjon som ble etablert i UK i 2019 i reaksjon på uforsvarlig kjønnsidentitetspolitikk. 

Kjønnsidentitetspolitikk fører til at en biologisk definisjon av kjønn erstattes med en performativ oppfattelse av kjønn i lovverk.  Siden kvinners rettigheter er utformet for å motvirke diskriminering og utnyttelse av kvinner og jenter i kraft av at kvinner og jenter er hunkjønn (en biologisk egenskap), fører kjønnsidentitetspolitikk til at kvinners rettigheter slettes. 

WHRC er etablert for å forsvare FNs kvinnekonvensjon og kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter på nasjonale og internasjonalt nivå.

Aktivismen for å erstatte en biologisk oppfattelse av kjønn med en performativ oppfattelse av kjønn er internasjonal og svært godt finansiert. Aktivismen innebærer en rekke lovendringsforslag, blant annet å fjerne begrepet “mor” og “far” fra fødselsattester (som er tilfellet i Malta), innføre kjønnsnøytralt språk, spesielt i medisinske og reproduktive sammenhenger (aktuelt i Norge), innføre kjønnsnøytral seksualundervisning i grunnskolen, og å lovfeste barn som selvstendig samtykkekompetente i forbindelse med medisinske inngrep. 

I reaksjon på denne aktivismen har det oppstått en ny feministisk bølge, kalt kjønnskritisk feminisme. Denne bølgen ble startet av kvinner, spesielt lesbiske og mødre, på venstresiden. Men angrepet på kvinners og barns rettigheter via transaktivisme har ført til en renaissanse for radikalfeministiske teorier for langt flere enn dette utgangspunktet. 

WHRC har på kort tid blitt etablert i over 30 land. 

WHRC Norge er etablert av Christina Ellingsen og Anne Kalvig.

Submission to the Report on Gender, Sexual Orientation and Gender Identity

Gender is a harmful social construct, which is called in CEDAW, ‘stereotyped
roles’. Indeed, Article 5 of CEDAW says that ‘States Parties shall take all appropriate
measures’, ‘To modify the social and cultural patterns of conduct of men and women, with
a view to achieving the elimination of prejudices and customary and all other practices
which are based on the idea of the inferiority or the superiority of either of the sexes or
on stereotyped roles for men and women.’ Sex stereotypes are not something to be
celebrated but to be abolished in order to create women’s equality.

Submission to Women and Equalities Committee on Reform of the Gender Recognition Act

The WHRC submission focusses on the way in which any legislation which
enables men with female gender identities to enter the category of women
threatens women’s human rights. It argues that the introduction of the concept
of ‘gender identity’ to legislation in any way is in violation of the UK’s
obligations as a party to the Convention on the Elimination of All Forms of
Violence Against Women (CEDAW)

Open letter: Stop the harassment of women in academia

University of Melbourne must oppose all forms of targeted harassment against staff members engaged in the protection of women’s sex-based rights! To: Prof Duncan Maskell (Vice Chancellor) and Prof Russell Goulborne (Dean of Arts)   We are

Om WHRC Norge

WHRC er en internasjonal interesseorganisasjon som ble etablert i UK i 2019 i reaksjon på uforsvarlig kjønnsidentitetspolitikk.  Kjønnsidentitetspolitikk fører til at en biologisk definisjon av kjønn erstattes med en performativ oppfattelse av kjønn i lovverk.  Siden