Om WHRC Norge

WHRC er en internasjonal interesseorganisasjon som ble etablert i UK i 2019 i reaksjon på uforsvarlig kjønnsidentitetspolitikk. 

Kjønnsidentitetspolitikk fører til at en biologisk definisjon av kjønn erstattes med en performativ oppfattelse av kjønn i lovverk.  Siden kvinners rettigheter er utformet for å motvirke diskriminering og utnyttelse av kvinner og jenter i kraft av at kvinner og jenter er hunkjønn (en biologisk egenskap), fører kjønnsidentitetspolitikk til at kvinners rettigheter slettes. 

WHRC er etablert for å forsvare FNs kvinnekonvensjon og kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter på nasjonale og internasjonalt nivå.

Aktivismen for å erstatte en biologisk oppfattelse av kjønn med en performativ oppfattelse av kjønn er internasjonal og svært godt finansiert. Aktivismen innebærer en rekke lovendringsforslag, blant annet å fjerne begrepet “mor” og “far” fra fødselsattester (som er tilfellet i Malta), innføre kjønnsnøytralt språk, spesielt i medisinske og reproduktive sammenhenger (aktuelt i Norge), innføre kjønnsnøytral seksualundervisning i grunnskolen, og å lovfeste barn som selvstendig samtykkekompetente i forbindelse med medisinske inngrep. 

I reaksjon på denne aktivismen har det oppstått en ny feministisk bølge, kalt kjønnskritisk feminisme. Denne bølgen ble startet av kvinner, spesielt lesbiske og mødre, på venstresiden. Men angrepet på kvinners og barns rettigheter via transaktivisme har ført til en renaissanse for radikalfeministiske teorier for langt flere enn dette utgangspunktet. 

WHRC har på kort tid blitt etablert i over 30 land. 

WHRC Norge er etablert av Christina Ellingsen og Anne Kalvig.