Om erklæringen

  • Women’s Human Rights Campaign har utarbeidet en erklæring som viser hvordan kvinners menneskerettigheter er basert på en biologisk oppfattelse av kjønn, og hvordan rettigheter forbundet med “kjønnsidentitet” bryter med kvinners eksisterende menneskerettigheter. 

Erklæringen er til påminnelse og bekreftelse om at kvinners rettigheter er basert på biologisk kjønn.

Erklæringen består av 9 artikler med temaene

Erklæringens hjemmeside på engelsk finnes her.