cedaw

Submission to Women and Equalities Committee on Reform of the Gender Recognition Act

The WHRC submission focusses on the way in which any legislation which
enables men with female gender identities to enter the category of women
threatens women’s human rights. It argues that the introduction of the concept
of ‘gender identity’ to legislation in any way is in violation of the UK’s
obligations as a party to the Convention on the Elimination of All Forms of
Violence Against Women (CEDAW)

Artikkel 2

Det bryter med eksisterende menneskerettigheter å inkludere hankjønn i kategorien mor.

Artikkel 1

Kjønn er en fysisk og biologisk karakteristikk som skiller hankjønn fra hunkjønn. Kvinner og jenters rettigheter skal ta utgangspunkt i kjønn, ikke i kjønnsidentitet.