Betingelser for fullt medlemskap


  Kjønn

  Om Erklæringen – vennligst angi følgende:

  Women’s Human Rights Campaign Norge er en feministforening.
  Dette betyr at vi jobber for å forsvare og for å få bekreftet alle kvinners og jenters kjønnsbaserte rettigheter, og at vi tar avstand fra et hvert brudd på slike rettighetene.

  WHRC Norge anser prostitusjon og pornografi som seksuell utnyttelse og seksuelt motivert menneskehandel av kvinner og jenter, og at dette er betydelige uttrykk for og former for menns vold. Denne formen for vold er skadelig, spesielt for kvinner og jenter. Vi anser også prostitusjon og pornografi som former for systemisk kontroll av alle kvinner og jenter, og som alvorlige overtredelser som må forebygges og elimineres.

  WHRC Norge bekrefter og forsvarer alle kvinners og jenters fysiske autonomi og reproduksjonsrettigheter. Dette inkluderer at kvinner og jenter har rett til, og tilgang til, å kunne få trygg, lovlig og rimelig abort når de ber om det, uhindret tilgang til prevensjonsmidler og retten til å avvise moderskap.

  WHRC Norge er i mot alle former for surrogati, uannsett om de er altruistiske eller kommersielle, og uavhengig av om det er lovlig eller ulovlig. Surrogati er en alvorlig form for utnyttelse av kvinner og jenter, spesielt der kvinner og jenter lever i undertrykkelse som følge av fattigdom og vold.

  Høringsuttalelse om forbud mot konverteringsterapi

  https://youtu.be/dBVfXPxfwHo?t=8   Høringsinnspill om forbud mot konverteringsterapi    Women’s Human Rights Campaign Norge September 2021   Women’s Human Rights Campaign er en internasjonal grasrotbevegelse av

  Høringsinnspill NOU 20 – Ny Barnelov

  Om Women’s Human Rights Campaign Norge WHRC Norge er den norske avdelingen av Women’s Human Rights Campaign. WHRC er en internasjonal interesseorganisasjon som er etablert

  Kvinner er hunkjønn og kjønnsbaserte menneskerettigheter

  Det er diskriminering mot kvinner å ignorere disse rettighetene.

  Det er fysisk umulig å bytte kjønn

  Menn kan ikke bli kvinner.

  Artikkel 9

  Barn har rett til beskyttelse mot unødvendige medisinske inngrep, og til en skolegang som inneholder riktig informasjon om kjønn, biologi og reproduksjon.

  Artikkel 8

  Kvinner har rett til egne rom, til å telle i statistikk og til å omtale overgriperes kjønn.

  Artikkel 7

  Kvinner har rett til egne kvinneklasser i sport.

  Artikkel 5

  Kvinner har rett til å møtes og til å organisere seg.

  Artikkel 4

  Kvinner har rett til å forme sine egne meninger og tanker.

  Dette inkluderer retten til å ha og ytre meninger om kjønn og kjønnsidentitet uten å bli utsatt for tvang eller straff.

  Artikkel 3

  Tvunget svangerskap og surrogati er brudd på kvinners rettigheter.

  Artikkel 2

  Det bryter med eksisterende menneskerettigheter å inkludere hankjønn i kategorien mor.

  Artikkel 1

  Kjønn er en fysisk og biologisk karakteristikk som skiller hankjønn fra hunkjønn. Kvinner og jenters rettigheter skal ta utgangspunkt i kjønn, ikke i kjønnsidentitet.

  Skriv under på erklæringen om kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter

  Gi en gave

  Doner til WDI Norges Advokatfond