Betingelser for fullt medlemskap

  Kjønn

  Om Erklæringen – vennligst angi følgende:

  Women’s Human Rights Campaign Norge er en feministforening.
  Dette betyr at vi jobber for å forsvare og for å få bekreftet alle kvinners og jenters kjønnsbaserte rettigheter, og at vi tar avstand fra et hvert brudd på slike rettighetene.

  WHRC Norge anser prostitusjon og pornografi som seksuell utnyttelse og seksuelt motivert menneskehandel av kvinner og jenter, og at dette er betydelige uttrykk for og former for menns vold. Denne formen for vold er skadelig, spesielt for kvinner og jenter. Vi anser også prostitusjon og pornografi som former for systemisk kontroll av alle kvinner og jenter, og som alvorlige overtredelser som må forebygges og elimineres.

  WHRC Norge bekrefter og forsvarer alle kvinners og jenters fysiske autonomi og reproduksjonsrettigheter. Dette inkluderer at kvinner og jenter har rett til, og tilgang til, å kunne få trygg, lovlig og rimelig abort når de ber om det, uhindret tilgang til prevensjonsmidler og retten til å avvise moderskap.

  WHRC Norge er i mot alle former for surrogati, uannsett om de er altruistiske eller kommersielle, og uavhengig av om det er lovlig eller ulovlig. Surrogati er en alvorlig form for utnyttelse av kvinner og jenter, spesielt der kvinner og jenter lever i undertrykkelse som følge av fattigdom og vold.