WHRC er en internasjonal interesseorganisasjon som jobber for å bevare kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter. WHRC Norge er den norske avdelingen av denne organisasjonen.

WHRC er dannet i reaksjon på en internasjonal aktivisme som forsøker å erstatte en biologisk og objektiv forståelse av kjønn med en performativ og subjektiv forståelse av kjønn. Om en slik aktivisme får gjennomslag, vil dette i praksis slette kvinners rettigheter. Under er våre uttalelser og åpne brev.

 • Interkjønn
  Biologisk kjønn Interkjønn er ikke andre typer kjønn Sjeldne interkjønntilstander brukes ofte som argument om at det eksisterer mer enn to kjønn. Interkjønntilstander brukes også som argument om at det burde opprettes en tredje kjønnskategori. Dette er feilinformasjon som bidrar til stigmatisering av mennesker med slike tilstander, som ikke ønsker å bli kategorisert som noe annet enn hunn […]
 • Det finnes bare to biologiske kjønn.
  Biologisk kjønn Det finnes bare to biologiske kjønn Kjønn er en biologisk mekanisme for reproduksjon, definert ved en organismes potensiale for å produsere en av de to typene kjønnscellene som eksisterer i seksuelt dimorfe arter, inkludert arten homo sapiens, mennesket.  Derfor finnes det bare to kjønn Hunkjønn defineres som en av artene med potensiale for å produsere ova. Ova er […]
 • Informert Samtykke
  Det er fysisk umulig å bytte kjønn. Det er like umulig å bytte kjønn som det er å bytte art. Allikevel blir sårbare mennesker, barn og unge fortalt at det er mulig å bytte kjønn.
 • Rett til rettferdige vilkår i idrett
  Kvinner og jenter har rett til å trygge og rettferdige vilkår for deltakelse i sport.
 • Statistikk og FNs Bærekraftsmål
  Et av de viktigste verktøyene vi har for å motvirke risiko, diskriminering og utnyttelse av kvinner, er statistikk over kvinner og jenters livssituasjon.