Velkommen til Women’s Human Rights Campaign! 

Women’s Human Rights Campaign er en internasjonal interesseorganisasjon som har vokst frem i reaksjon på tidenes verste angrep på kvinners rettigheter siden kvinner fikk rettigheter. 

Vi har ikke tenkt å sitte stille mens kvinner og jenters kjønnsbaserte rettigheter slettes. Vi er voksne hunkjønn, og vi skal fikse opp i dette rotet! 

På denne siden finner du erklæringen om kvinners kjønnsbaserte rettigeter, som viser hvordan FNs kvinnekonvensjon er basert i biologisk kjønn, og hvordan rettigheter forbundet med kjønnsidentitet kan komme i konflikt med kvinners kjønnsbaserte menneskerettigeter. 

Ta en titt på kampanjen vår, og stå opp for kvinner og jenter!

Artikkel 1

Det bryter med eksisterende menneskerettigheter å inkludere hankjønn i kategoriene kvinne, jente, lesbisk og mor.

Artikkel 2

Det bryter med eksisterende menneskerettigheter å inkludere hankjønn i kategorien mor.

Artikkel 3

Tvunget svangerskap og surrogati er brudd på kvinners rettigheter.

Artikkel 4

Tvang og straff forbundet med referanser til kjønn er brudd på tanke- og ytringsfriheten.

Artikkel 5

Kvinner har rett til å møtes og til å organisere seg.

Artikkel 7

Kvinner har rett til egne kvinneklasser i sport.

Artikkel 8

Kvinner har rett til egne rom, til å telle i statistikk og til å omtale overgriperes kjønn.

Artikkel 9

Barn har rett til beskyttelse mot unødvendige medisinske inngrep, og til en skolegang som inneholder riktig informasjon om kjønn, biologi og reproduksjon.

Skriv under på erklæringen

kvinner og jenter er hunkjønn og har kjønnsbaserte menneskerettigheter

    Jeg vil være anonym.