Artikkel 1

Det bryter med eksisterende menneskerettigheter å inkludere hankjønn i kategoriene kvinne, jente, lesbisk og mor.

Artikkel 2

Det bryter med eksisterende menneskerettigheter å inkludere hankjønn i kategorien mor.

Artikkel 3

Tvunget svangerskap og surrogati er brudd på kvinners rettigheter.

Artikkel 4

Tvang og straff forbundet med referanser til kjønn er brudd på tanke- og ytringsfriheten.

Artikkel 5

Kvinner har rett til å møtes og til å organisere seg.

Artikkel 7

Kvinner har rett til egne kvinneklasser i sport.

Artikkel 8

Kvinner har rett til egne rom, til å telle i statistikk og til å omtale overgriperes kjønn.

Artikkel 9

Barn har rett til beskyttelse mot unødvendige medisinske inngrep, og til en skolegang som inneholder riktig informasjon om kjønn, biologi og reproduksjon.

Kvinner er hunkjønn og har kjønnsbaserte rettigheter.

Det er diskriminering mot kvinner å ignorere disse rettighetene.

Det er fysisk umulig å bytte kjønn.

Menn kan ikke bli kvinner.

Open letter: Stop the harassment of women in academia

University of Melbourne must oppose all forms of targeted harassment against staff members engaged in the protection of women’s sex-based rights! To: Prof Duncan Maskell (Vice Chancellor) and Prof Russell Goulborne (Dean of Arts)   We are writing in response to the witchhunt of Associate Professor Holly Lawford-Smith by some

Les Mer

Informert Samtykke

Det er fysisk umulig å bytte kjønn. Det er like umulig å bytte kjønn som det er å bytte art. Allikevel blir sårbare mennesker, barn og unge fortalt at det er mulig å bytte kjønn.

Les Mer

Doner til WHRC Norge

Skriv under på erklæringen

    Jeg vil være anonym.