Rettigheter forbundet med kjønnsidentitet skaper konflikter med kvinners og jenters eksisterende kjønnsbaserte menneskerettigheter. 

Women’s Human Rights Campaign inviterer politikere, organisasjoner og individer til å skrive under på erklæringen om kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter.

Underskrifter i Norge
underskrifter i verden
Organisasjoner

Rettigheter forbundet med kjønnsidentitet skaper konflikter med kvinners og jenters eksisterende kjønnsbaserte menneskerettigheter. 

Women’s Human Rights Campaign inviterer politikere, organisasjoner og individer til å skrive under på erklæringen om kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter.

Underskrifter i Norge
underskrifter i verden
Organisasjoner

Erklæringen om kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter er skrevet til påminnelse om at kvinners menneskerettigheter er utformet for å motvirke diskriminering basert på biologisk kjønn. 

Disse 9 artiklene illustrerer hvordan rettigheter forbundet med kjønnsidentitet fører til konflikter med kvinners og barns rettigheter. 

Artikkel 1

Kjønn er en fysisk og biologisk karakteristikk som skiller hankjønn fra hunkjønn. Kvinner og jenters rettigheter skal ta utgangspunkt i kjønn, ikke i kjønnsidentitet.

Artikkel 2

Det bryter med eksisterende menneskerettigheter å inkludere hankjønn i kategorien mor.

Artikkel 3

Tvunget svangerskap og surrogati er brudd på kvinners rettigheter.

Artikkel 4

Kvinner har rett til å forme sine egne meninger og tanker.

Dette inkluderer retten til å ha og ytre meninger om kjønn og kjønnsidentitet uten å bli utsatt for tvang eller straff.

Artikkel 5

Kvinner har rett til å møtes og til å organisere seg.

Artikkel 8

Kvinner har rett til egne rom, til å telle i statistikk og til å omtale overgriperes kjønn.

Artikkel 9

Barn har rett til beskyttelse mot unødvendige medisinske inngrep, og til en skolegang som inneholder riktig informasjon om kjønn, biologi og reproduksjon.

Kvinner er hunkjønn og har kjønnsbaserte rettigheter.

Det er diskriminering mot kvinner å ignorere disse rettighetene.

Det er fysisk umulig å bytte kjønn.

Menn kan ikke bli kvinner.

Doner til WHRC Norge

Skriv under på erklæringen

Meld deg på Feminist Question Time

WHRC arrangerer ukentlige panelsamtaler med kvinner fra hele verden.
Les mer på womensdeclaration.com

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få oppdateringer fra WHRC Norge
Nyhetsbrev

Kjønn, kjønnsstereotypier og kjønnsstereotype-identitet

Mange kvinner har i utgangspunktet hatt oppfattelse av temaet trans og transhelse som noe progressivt og positivt. Men mange kvinner opplever også sin tidligere positive innstilling til “transrettigheter” som naiv.  Det er mange som støtter aktivisme uten å ha satt seg inn i hva den faktisk innebærer, eller har

Les Mer

Høringsinnspill NOU 20 – Ny Barnelov

Om Women’s Human Rights Campaign Norge WHRC Norge er den norske avdelingen av Women’s Human Rights Campaign. WHRC er en internasjonal interesseorganisasjon som er etablert i reaksjon på aktivisme og lovendringsforslag som svekker, sletter eller bryter med kvinners kjønnsbaserte rettigheter, og som svekker eller bryter med barns rettigheter. Kvinner

Les Mer

Er det lurt at kjønnsidentitet legges til grunn i ALLE situasjoner?

Loven om endring av juridisk kjønn innebærer at det er umulig å skille mellom biologisk kjønn og kjønnsidentitet i ALLE juridiske eller administrative sammenhenger der kjønn er relevant.  Nedslagsfeltet for at variabelen “kjønn” i Norge i dag ikke lenger referer til biologisk kjønn er stort. Vi ser det får

Les Mer

Open letter: Stop the harassment of women in academia

University of Melbourne must oppose all forms of targeted harassment against staff members engaged in the protection of women’s sex-based rights! To: Prof Duncan Maskell (Vice Chancellor) and Prof Russell Goulborne (Dean of Arts)   We are writing in response to the witchhunt of Associate Professor Holly Lawford-Smith by some

Les Mer

Informert Samtykke

Det er fysisk umulig å bytte kjønn. Det er like umulig å bytte kjønn som det er å bytte art. Allikevel blir sårbare mennesker, barn og unge fortalt at det er mulig å bytte kjønn.

Les Mer

Bli medlem eller alliert!

Følg Feminist Question Time

Hver lørdag samles hundrevis av kvinner fra hele verden for å høre om kvinners kjønnsbaserte menneskerettigehter rettigheter. Se webinarene på YouTube